(فیلم) شلیک های وحشت آور در مرزداران تهران / همسایه ها بیرون ریختند

  سه شنبه، 13 خرداد 1399
(فیلم) شلیک های وحشت آور در مرزداران تهران / همسایه ها بیرون ریختند
ساعد نیوز: تیراندازی های پی در پی مرد سیاهپوش در خیابان مرزداران ، خیابان ناهید اهالی منطقه را از خانه هایشان بیرون کشید و هنوز علت تیراندازی در خیابان مرزداران از سوی پلیس اعلام نشده است.
منبع: رکنا

دیدگاه ها
×