شلوار سوشا پای مونا و مارال در روسیه خبر ساز شد

  شنبه، 30 شهریور 1398
شلوار سوشا پای مونا و مارال در روسیه خبر ساز شد
ساعد نیوز: مونا فرجاد و مارال فرجاد این روزها در سفر روسیه به سر می برند و عکس های ارسالی آنها فضای مجازی را پر کرده است، به خصوص که با توضیحات شان درباره دیدنی های روسیه نوعی اطلاع رسانی درباره زیبایی های این کشور را نیز انجام می دهند.
سوای دیدنی های روسیه شلوارهای سوشاطور منا و مارال فرجاد در روسیه با واکنش کاربران مواجه شده است.
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

دیدگاه ها