شرایط احراز انواع مجوز خروج از کشور مشمولان خدمت سربازی

  چهارشنبه، 13 دی 1396   کد خبر 1540
شرایط احراز انواع مجوز خروج از کشور مشمولان خدمت سربازی
ساعدنیوز: شرایط احراز انواع مجوز خروج از کشور مشمولان نظام وظیفه عمومی ناجا تشریح شده است.

به گزارش سایت خبری ساعدنیوز و به نقل از سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا شرایط احراز انواع مجوز خروج از کشور مشمولان نظام وظیفه عمومی ناجا تشریح شده است.

شرایط احراز انواع مجوز خروج از کشور

شرايط احرازخروج از كشور به منظور سفرهاي علمي

 1. مشمول فاقد غيبت و داراي معافيت تحصيلي باشد.
 2. حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها براي تمامی مقاطع 30 روز مي باشد.

شرايط احراز خروج از كشور به منظور سفرهاي نيمه علمي

 1. مشمول فاقد غیبت و داراي معافيت تحصيلي باشد.
 2. حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها براي تمامی مقاطع 30 روز مي باشد .

شرايط احراز خروج از كشور به منظور سفرهاي زيارتي

 1.  مشمول فاقد غيبت و دارای معافیت تحصیلی باشد.
 2. مهلت معرفي مشمولان فارغ التحصيل به پايان نرسيده باشد يا داراي برگه اعزام بدون غيبت باشند.
 3. فارغ التحصيلان مقاطع ديپلم و پيش دانشگاهي که مهلت معرفی آنان به اتمام نرسیده و یا دارای برگ اعزام به خدمت بدون غیبت باشند مي توانند اين مجوزرا با ارايه مدارك لازم درخواست نمايند. تاريخ مراجعت اينگونه افراد از خارج از كشور مي بايست حداقل تا 45 روز قبل از تاريخ اعزام بخدمت باشد.
 4. درخواست مجوز خروج از کشور دانشجويان بايد داراي محدوده زمانی ، مشخصات شناسنامه ای،کد ملی ، سال ورود به دانشگاه ، مقطع تحصیلی ، نام کشور و علت مسافرت باشد .

شرايط احراز خروج از كشور به منظور سفرهاي مطالعاتي

 1. مشمول داراي معافيت تحصيلي باشد.
 2. حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها براي دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد 6ماه و دكتري يكسال مي باشد. 
 3. تبصره: مهلت دوره نامبردگان غیر قابل تمدید می باشد.
 4. 3. براي كليه دانشجويان در هر مقطع فقط يكبار مجوز خروج فرصت مطالعاتي صادر مي گردد.
 5. 4. سپردن مبلغ 50 ميليون ريال وديعه نقدو یا ضمانت نامه بانکی با معرفی معاونت وظیفه عمومی تهران بزرگ به یکی از بانکها و یا موسسات مالی در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي تهران بزرگ.

شرايط احراز خروج از كشور به منظور سفرهاي غير علمي(سیاحتی)

 • 1-مشمول فاقد غيبت و داراي معافيت تحصيلي باشد.

 • 2-حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها 20(بیست)روز مي باشد.

شرايط احراز خروج از كشور متعهدين خدمت به سازمانها

 • نامه تعهد از سازمان مربوطه با قيد تعهد و مشخصات مشمول.

شرايط احراز خروج از كشور به منظور شركت در مسابقات ورزشي

 1. 1- مشمول فاقد غيبت باشد.

 2. 2- عدم اشتغال به دوره خدمت ضرورت.

 3. 3- دارا بودن معافيت تحصيلي معتبر براي دانشجويان و دانش آموزان .

 4. 4- قرار داشتن در مهلت هاي قانوني پس از فراغت، انصراف، اخراج يا ترك تحصيل براي دانشجويان و دانش آموزان.

 5. 5 ـ سرباز قهرمان با ارائه معرفي از ستاد كل نيروهاي مسلح .

 6. 6 ـ دارندگان برگ آماده به خدمت بدون غيبت در مدت اعتبار آن.

شرايط احراز خروج از كشور سرباز قهرمان

 • باارائه ضمانت نامه و معرفي از ستاد كل نيروهاي مسلح

شرايط احراز خروج از كشور به منظور پيگيري درمان و مداواي بيماري

 1. تاييد شوراي عالي پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي پزشكي سازمان وظيفه عمومي ناجا.
 2. مدت خروج از كشور اينگونه مشمولان بستگي به ميزان طول درمان آنان دارد و قابل تمديد نيز مي ياشد.

شرايط احراز خروج از كشور فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي در خارج از كشور

 1. مشمول فاقد غيبت و داراي معافيت تحصيلي باشد که در این صورت صرفا برای دیدار با خانواده می تواند خرج داشته باشد.
 2. حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها براي فرزندان مامورين ثابت دولت مدت سفر بستگي به مدت ماموريت والدين آنان دارد و در صورت تمديد ماموريت، قبل از پايان دوره با ارايه نامه تمديد ماموريت از محل خدمت والدین اقدام مي گردد.
 3. مهلت معرفي مشمولان فارغ التحصيل و انصراف از تحصيل به پايان نرسيده باشد که در این صورت تا پایان ماموریت والدین می تواند در آنجا سکونت داشته باشد.

شرايط احراز خروج از كشور نخبگان

 • نخبگان با تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح به دو صورت شرايط احراز خروج از كشور رادارا مي باشند .

 1. مرحله صدور كارت: كارت پايان خدمت اين افراد درمرحله صدور كارت باشد بدون تعهد از كشور خارج مي شوند .
 2. در مرحله انجام تعهد : اين افراد با تعهد محضري و با قيد وثيقه به مبلغ 150000000 ريال مي توانند از كشور خارج ش

دیدگاه ها