سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

شرایط خروج از کشور فرزندان مشمول ماموران ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران

  چهارشنبه، 03 آبان 1396   کد خبر 261
مشمولان غیر غایب فرزندان ماموران ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در چه شرایطی می توانند از کشور خارج شوند؟
شرایط خروج از کشور فرزندان مشمول ماموران ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ساعد نیوز و به نقل از سازمان وظیفه عمومی ناجا، معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا، ضوابط مربوط به  خروج از کشور فرزندان مشمول ماموران ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را تشریح کرد:

مشمولان غیر غایب فرزندان ماموران ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در صورت دارا بودن شرایط  زیر، می توانند از تسهیلات خروج از کشور استفاده کرده و به همراه خانواده خود از کشور خارج شوند.

خروج از کشور این دسته از مشمولان، طبق ضوابط ابلاغی، صرفا در بازه زمانی تعیین شده و فقط برای کشور محل ماموریت پدر می باشد.

همچنین در صورت تاخیر غیر موجه در بازگشت مشمول از خارج از کشور، سازمان بکارگیرنده می بایست مبلغ کل وثیقه را به حساب خزانه داری کل واریز کنند.

فرزندان ماموران ثابت، طبق ماده 28 آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب 92/9/6 هیئت وزیران که مجوزخروج از کشور برای همراهی پدر را دریافت کرده اند، موظفند ظرف یکسال از تاریخ خروج از کشور در یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت خانه های علوم و بهداشت در کشور محل ماموریت پدر پذیرش گرفته وتا اتمام ماموریت پدر از معافیت تحصیلی خارج از کشور استفاده کنند.

در صورتی که ماموریت پدر به اتمام برسد و همچنان فرزندان ماموران تمایل به ادامه تحصیل در محل ماموریت قبلی پدر در خارج از کشور را داشته باشند، می بایست ضمن تبدیل تعهد سازمانی به وثیقه شخصی واخذ مجوز از سازمان وظیفه عمومی ناجا، در سقف مجازادامه تحصیل دهند.

فرزندان مشمول ماموران ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، چنانچه دانشجوی داخل کشور باشند با موافقت دانشگاه فقط می توانند به صورت موقت حداکثر در فرجه مقرر در قانون با اخذ مجوز موقت خروج ،تردد کنند.

سازمان هایی که دارای ماموران ثابت در خارج از کشور هستند با تایید وزارت خارجه و بعد از عقد تفاهم نامه و تکمیل فرم تعهد سازمانی، می بایست مدارک لازم را برای هر کدام ازفرزندان مشمول خود به سازمان وظیفه عمومی ارائه کنند

  دیدگاه ها
  آخرین تصاویر