شرایط معافیت عفو رهبری برای مشمولان ایرانی خارج از کشور

  شنبه، 09 دی 1396   کد خبر 1425
شرایط معافیت عفو رهبری برای مشمولان ایرانی خارج از کشور
ساعدنیوز: شرایط معافیت رهبری برای مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا مقیم خارج از کشور تشریح شده است.

به گزارش سایت خبری ساعدنیوز و به نقل از سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا شرایط معافیت رهبری برای مشمولین خدمت سربازی که مقیم خارج از کشور هستند بشرح زیر می باشد.

معافیت رهبری (بخشودگی سنی) برای مشمولان مقیم خارج از کشور

این معافیت با توجه به مدرک تحصیلی و سن مشمولیت به پنج گروه تقسیم می گردد:

 1. زیر دیپلم ،دیپلم،فوق دیپلم (متولدین تا پایان 1354)
 2. لیسانس (متولدین تا پایان 1354)
 3. فوق لیسانس (متولدین تا پایان 1352)
 4. دکتری غیرپزشکی (متولدین تا پایان 1350)
 5. دکتری پزشکی و دامپزشکی (متولدین تا پایان 1344)

مدارک مورد نیاز معافیت رهبری(بخشودگی سنی) مشمولان مقیم خارج از کشور

 1. برگه تکمیل شده تعهد نامه ا ستفاده از معافیت رهبری(برگه شماره 6)
 2. گواهی آخرین مدرک تحصیلی (چنانچه خارج از کشور تحصیل نموده باشد به تایید نمایند ه کنسلولی جمهوری اسلامی در آن کشور برسد و توسط مترجم دادگستری ترجمه شود)
 3. تصویر شناسنامه و وکالت نامه وکیل برای مشمولین مقیم خارج از کشور.
 4. گواهی ترخیص و تسویه حساب برای سربازان واجد شرایط حین خدمت.
 5. گواهی صادره از سازمان های ذیربط مبنی بر لغو تعهد برای مشمولینی که متعهد خدمت بوده و به دلایلی از ادامه تعهد بازمانده و معافیتی دریافت نکرده اند.
 6. گواهی صادره از نیروهای مسلح برای آن دسته از کارکنان مستعفی یا اخراجی که موفق به دریافت کارت معافیت ویا پایان خدمت نگرده اند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/