ساعدنیوز
ساعدنیوز

شرایط ترجمه رسمی برای هر مدرک چیست؟

  یکشنبه، 23 مرداد 1401   زمان مطالعه 24 دقیقه
شرایط ترجمه رسمی برای هر مدرک چیست؟
هریک از اسناد و مدارکی را که قصد داریم ترجمه رسمی آن را داشته باشیم برای ترجمه رسمی شرایط خاص خود را دارد و بدون داشتن تاییدیه ها و شرایط لازم توسط مترجم رسمی تایید نهایی نخواهد‌ شد. برای اینکه بیشتر با این شرایط آشنا شوید در ادامه با ما همراه باشید.

قوانین ترجمه رسمی مدارک

ترجمه هر یک از اسناد و مدارک تابع قوانین خاص خود می باشد. از آنجا که مترجمین رسمی در وهله اول صحت اعتبار مدارک و مهرهای تایید آن را بررسی می کنند هرمدرک باید قبل از ارائه به مترجم رسمی تاییدیه های لازم را دریافت نماید. این تاییدیه ها برای هر مدرک متفاوت است و اطلاع از آن ها باعث می شود درروند های اداری معطل نشده و با سرعت بیشتری کارهای خود را پیش ببرید. در ایران ترجمه رسمی مدارک توسط مترجمین رسمی قوه قضائیه انجام می شود و هر مترجمی نمیتواند ترجمه رسمی اسناد و مدارک را انجام دهد. ترجمه هایی که توسط مترجمین رسمی انجام می شوند با مهر و امضای مترجم رسمی رسمیت یافته و میتواند تاییدات بعدی دادگستری، وزارت امور خارجه و کنسولگری را دریافت کند.


ترجمه رسمی مدارک در گروه احوال شخصیه

مدارک هویتی شخصی هر فرد در این گروه قرار می گیرد. بیشتر ترجمه هایی که روزانه در دارالترجمه ها درخواست می شود ،در این گروه است چرا که برای سفرهای تفریحی و چند روزه نیز به ترجمه این مدارک نیازمندید.ترجمه ان مدارک ا درصد حساسیت بیشتری برخوردار است چرا که درصورت بروز اشتباه ممکن است در مراحل مختلفی از سفر دچار مشکلات حقوقی و ... شوید. از جمله این مدارک عبارت است از:

شناسنامه
 • اصل یا رونوشت سند ازدواج: ترجمه رسمی سند ازدواج در صورتی که خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد، قابل تایید است. ضمنا ترجمه عقد انقطاعی (مدت دار) قابل تایید نیست. ترجمه گواهی ازدواج موقت یا ترجمه اقرار به ازدواج اگر در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد قابل تایید است. جهت تایید ترجمه رسمی سند ازدواج شناسنامه دو طرف ازدواج باید ارائه شود.ترجمه رونوشت سند ازدواج در صورتی که از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد، قابل تایید است. برای ترجمه رونوشت سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه الزامی است.
 • پاسپورت: ترجمه گذرنامه و برابر با اصل کردن تصویر آن توسط مترجم، قابل تأیید در قوه قضائیه می باشد و گذرنامه های موعد منقضی نیز به منظور اطلاع از مندرجات آن همین قابلیت را دارا هستند
 • اصل یا رونوشت سند طلاق: سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که ممهور به مهر و امضای دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی تجرد: احکام قهرمانی و رشته های ورزشی: احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر و امضای سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید می باشد.
 • گواهی فوت: صل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال و با ارائه شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است، در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و تأیید نظام پزشکی کل یا پزشکی قانونی قابلیت ترجمه رسمی و تأیید را دارد.
 • کارت واکسیناسیون: کارت واکسیناسیون با تأیید سازمان نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأیید است، گواهی های واکسیناسیون صادره از انستیتو پاستور (که یک مؤسسه بین المللی است و به زبان لاتین تحریر می شود) در صورت نیاز توسط مترجم برابر با اصل می شود.
 • گواهی ولادت: گواهی ولادت اتباع ایرانی تا 15 روز پس از صدور قابل ترجمه و تأیید بوده و بعد از آن صرفا ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید است. گواهی ولادت اتباع خارجه با مهر ثبت احوال و یا نامه از وزارت کشور قابل ترجمه و تأیید است.
 • کارت معافیت: ترجمه رسمی کارت معافیت از خدمت با ارائه ي اصل کارت قابل تایید دادگستری و وزارت امور خارجه است و پشت این کارت ها نیز باید ترجمه شود. کپی برابر اصل کارت معافیت از خدمت قابل ترجمه نیست. هم چنین گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تایید است.

شرایط ترجمه مدارک این گروه

 • شناسنامه : تمامی مندرجات شناسنامه از ابتدا تا انتها توسط مترجم ترجمه می شود. شناسنامه اشخاص بالای 15 سال بدون داشتن عکس قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.

 • کارت ملی : اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.

 • گواهی عدم سوء پیشینه : با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است و از تاریخ صدور 1 ماه برای ترجمه اعتبار دارد.

 • کارت پایان خدمت : کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. کپی برابر با اصل کارت قابل تأیید نیست.

 • گواهینامه رانندگی : گواهینامه راهنمائی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمائی و رانندگی اعلام می شود قابل ترجمه و تأیید می باشد.

 • دفترچه بیمه : اصل دفترچه بیمه قابل ترجمه و تایید است.

 • کارت نظام پزشکی : اصل کارت قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • کارت نظام مهندسی : اصل کارت قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی : اصل گواهی قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • کارت بازرگانی هوشمند : کارت بازرگانی در صورت به همراه داشتن استعلام پرینت شده ازطرف اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تایید می باشد.

 • برگه مرخصی : اصل برگه قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • برگه آزمایش کوچک : اصل برگه قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • برگه آزمایش پزشکی بزرگ : اصل برگه قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • تقدیرنامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی : احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر و امضای سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید می باشد.


ترجمه رسمی مدارک در گروه اسناد

هر سندی که توسط ماموران رسمی دارای صلاحیت و با رعایت مقررات قانونی تنظیم شده باشد ، سند رسمی محسوب می گردد. این اسناد شامل موارد بسیاری میشود که تعدادی از آنهارا می توان ادامه مطلب مشاهده کرد. برای ارائه هر یک از این اسناد به ارگان های خارج از کشور باید ترجمه رسمی آن را در اختیار داشته باشید. از جمله این مدارک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سند مالکیت
 • گواهی های فرهنگی هنری: گواهی های صادره از فرهنگ سراها و مراکز فرهنگی، هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل ترجمه و تأیید می باشد و گواهی های صادره توسط آموزشگاه ها یا مؤسسات هنری باستناد مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط مانند وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیت مجاز مؤسسه در امور فرهنگی هنری، قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی های انجمن مهندسی: گواهی های انجمن مهندسی با مهر و امضای انجمن ها و ارائه دانشنامه قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی اشتغال به کار در موسسات و ادارات دولتی: اصل گواهی های اشتغال به کار دولتی با مهر و امضای مرجع صادرکننده و همچنین اصل دفترچه بیمه قابل ترجمه و تایید می باشد.
 • گواهی های کار صادره از آژانس های هواپیمائی و گردشگری: گواهی های کار صادره از آژانس های هواپیمایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر اینصورت با تأیید سازمان هواپیمائی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی های کار صادره از موسسات خصوصی: گواهی های کار صادره از شرکت های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی ،دفترچه بیمه قابل ترجمه و تأیید است. (لازم به ذکر است که چنانچه در این گواهی های اشتغال به کار سمت شخص ذکر شده باشد ارایه دانشنامه فرد مورد نظر نیز الزامی می باشد).
 • گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاه ها: گواهی کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان یا دانشگاه علوم پزشکی با ارائه اصل مدرک تحصیلی اشخاص قابل ترجمه و تأیید است.
 • گواهی پایان تحصیلات: درصورت ذکر عبارت «فاقد ارزش ترجمه» ، به هیچ وجه قابل ترجمه و تایید نمی باشد.گواهی رتبه و قبولی در دانشگاه: این گواهی ها صرفا با مهر و امضای معرفی شده سازمان سنجش ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مرکزی دانشگاه های آزاد، قابل ترجمه و تأیید است.
 • سند مالکیت تک برگی: سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تأیید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن ترجمه می شود؛ کپی برابر اصل سند مالکیت قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.
 • سند مالکیت دفترچه ای: سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تأیید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن ترجمه می شود؛ کپی برابر اصل سند مالکیت قابل ترجمه و تأیید نمی باشد. سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تأیید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن ترجمه می شود؛ کپی برابر اصل سند مالکیت قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.
 • انواع قرارداد: دو نکته درباره قرارداد
 1. قراردادهای شرکت های خصوصی: قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و طرف خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم می شود با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.
 2. قراردادهای صادرات و واردات: قراردادهای شرکت های خصوصی در رابطه با صادرات و واردات کالا با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.
 • وکالت نامه سایز A4: ترجمه وکالتنامه در صورتی قابل تایید است که در دفاتر اسناد رسمی و در سربرگ محضر تهیه و ممهور به مهر و امضاء سردفتر بوده باشد. چنانچه مورد وکالت، حضانت و سرپرستی فرزند صغیر علی الخصوص فرزندان اناث باشد، اگر والدین متارکه کرده باشند، ارائه سند طلاق و در غیر اینصورت مراجعه پدر با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس دار جهت تنظیم صورت جلسه الزامی است.شناسنامه موکل مورد نیاز است.
 • وکالت نامه سایز A3: وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سردفتر با ارائه شناسنامه موکل قابل ترجمه و تأیید است، مگر این که از تاریخ تنظیم آن بیش از یک سال گذشته باشد که در این صورت تأیید دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین الزامی است. وکالت نامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی و شناسنامه موکل اولیه قابل ترجمه و تأیید است. وکالت در خصوص مراقبت های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر بلااشکال و قابل ترجمه و تأیید است. همچنین وکالتنامه های تنظیمی برای انجام امور در داخل کشور، قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.
 • نکته: وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلق به پدر یا جد پدری و قابل واگذاری نبودن به غیر، قابل ترجمه و تأیید نبوده و نیاز به رأی دادگاه دارد.
 • اجاره نامه با کد رهگیری: ترجمه اجاره نامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر قابل تایید است و اجاره نامچه هایی که در آژانس های مسکن تهیه می شوند فاقد اعتبار قانونی بوده و ترجمه آنها قابل تایید نیست.
 • دادنامه و رای نامه: ترجمه احکام قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و صورت جلسه های دادگاه و گواهینامه های صادره از دادگاه ها با مهر بلا مانع بودن ترجمه توسط شعبه صادر کننده حکم قابل تایید است. به استثناء احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاه های عمومی و احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاه های عمومی و احکام حجر و قیم نامه که توسط دایره سرپرستی صادر می شود. در ضمن ترجمه آرای غیر قطعی صادر شده از شعب بدوی در مورد اشخاص مقیم خارج از کشور که باید ظرف مهلت قانونی به طرف خارجی ابلاغ شود نیز قابل تایید است.
 • ارزیابی املاک: گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی و یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و همچنین در صورت تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا دادگستری محل یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان با ارائه سند ملک قابل ترجمه و تأیید می باشد.
 • استشهادیه: ترجمه استشهادیه قابل تایید رسمی نیست مگر در دو مورد ذیل: الف) استشهادیه اعلام آدرس مسکونی: ترجمه استشهادیه اعلام آدرس محل سکونت با ثبت اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی و تایید نیروی انتظامی منطقه مربوطه قابل تایید است. ب) استشهادیه افراد تحت تکفل: ترجمه استشهادیه افراد تحت تکفل در مورد هموطنانی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند و کفالت خانواده را بر عهده دارند قابل تایید است. لازم به ذکر است افراد تحت تکفل شامل پدر و مادر از 60 سال به بالا، خواهر و دختر تا زمان تجرد و برادر و پسر تا زمان رسیدن به سن قانونی (18 سالگی) است که ارائه شناسنامه تمام افراد تحت کفالت جهت تایید استشهادیه الزامی است. ضمنا استشهادیه افراد تحت تکفل باید به تایید دفتر اسناد رسمی یا شورای محل یا مسجد رسیده باشد.

شرایط ترجمه سایر مدارک این گروه

 • گواهی های صادره از داروخانه ها : گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید است.

 • گواهی های کار صادره از مطب پزشکان و دندان پزشکان : گواهی های کار صادره از مطب پزشکان و دندان پزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

 • گواهی های کار صادره از واحدهای صنفی مختلف : گواهی های کار صادره از واحدهای صنفی با تأیید اتحادیه های صنفی ذیربط یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.

 • حکم کارگزینی : اصل حکم کار گزینی قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • سند وسائط نقلیه : سبک اسناد مالکیت وسائل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قابل ترجمه و تأیید است.

 • اجاره نامه و مبایعنامه و بنچاق و قولنامه رسمی+برگ بزرگ : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • اقرار نامه یا تعهد نامه : اقرارنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر و امضای سردفتر و ارایه شناسنامه مقر، قابل ترجمه و تأیید است.

 • مبایعنامه با کد رهگیری : فقط در صورت به همراه داشتن اصل سند ملک قابل ترجمه و تایید می باشند.

 • رضایت نامه و صلح نامه : جهت ترجمه رسمی رضایت نامه، شناسنامه رضایت دهنده مورد نیاز است.

 • حکم اعضا هیئت علمی : اصل حکم قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • گواهی حصر وراثت : اصل گواهی قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • استعلام ثبت اسناد : ترجمه استعلام ثبت اسناد در مورد املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل تایید است.

 • برگ سبز گمرکی یک رو : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • دفترچه وکالت : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • گواهی عدم خسارت خودرو : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • ابلاغیه و اخطار قضایی : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • قیم نامه : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • پرونده حقوقی : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • برگ جلب یا احضاریه : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • ریز مکالمات تلفن : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • برگ بازجویی و برگ باز پرسی : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • گزارش ورود و خروج از کشور : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • سند وسائط نقلیه سنگین : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • سند معین نشده یا غیر تیپ : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.


ترجمه رسمی مدارک در گروه مدارک تحصیلی

امروزه بسیاری از مردم برای ادامه تحصیل ، دانشگاه های خارج از کشور را انتخاب می کنند. این امر در سال های اخیر نیز رشد دوچندان داشته است.

روندی که هر شخص باید برای انجام کارهای پیش از سفر خارجی خود انجام دهد بسیار پیچیده و زمان بر است. برای تحصیل در هر دانشگاهی در خارج از کشور سوابق تحصیلی شما درخواست می شود و این مدارک باید به انگلیسی و یا زبان کشور مقصد شما ترجمه رسمی شود تا برای دانشگاه مربوطه قابل قبول واقع شود. از جمله این مدارک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مدارک تحصیلی
 • دانش نامه صادره از وزارت علوم: شامل فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و غیره مدارک کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری صادره از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری درصورت تایید این مدارک توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تایید می باشد. مدارک دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم نیازمند به اخذ تاییدیه از سامانه سجاد میباشند
 • دانش نامه صادره از دانشگاه آزاد: مدارک کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری صادره ازدانشگاه ازاد اسلامی درصورت تایید این مدارک توسط سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی کل تهران ترجمه و تایید می شوند. آن دسته از مدارک دانشگاه آزاد اسلامی به دارای هولوگرام میباشند نیاز به تایید سازمان مرکزی داشگاه آزاد ندارد و هولوگرام ذکر شده نشان از ثبت مدارک در این سازمان میباشد.
 • مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: دانشنامه های مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندان پزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه های آن در صورت ممهور بودن به مهر و امضاء معرفی شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.
 • ریز نمرات دانشگاهی هر ترم: ترجمه ریز نمرات فارغ التحصیلان ممهور به مهر معرفی شده وزارت علوم تحقیقات و فن آوری با امضاهای معرفی شده آن سازمان قابل تایید هستند. ترجمه ریزنمرات فارغ التحصیلان، مدارک پزشکی، دندان پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه های آن ممهور به مهر برجسته وزارت بهداشت و درمان با امضاهای معرفی شده قابل تایید است. ترجمه ریز نمرات فارغ التحصیلان صادره از واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر ایران با تایید سازمان مرکزی واقع در تهران با مهر و امضاهای معرفی شده قابل تایید است. لازم به ذکر است تایید ترجمه مدارک دانشگاه آزاد اسلامی استناد به آخرین بخشنامه این سازمان است. ترجمه مدارک صادره از سوی دانشگاه های غیر انتفاعی با امضاهای معرفی شده آن دانشگاه و تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری قابل تایید هستند. کسب استعلام لازم از وزارت علوم (میدان فردوسی)، وزارت بهداشت (شهرک غرب)، یا دانشگاه آزاد (پاسداران)
 • دیپلم دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی: ریز نمرات با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تایید اداره کل اموزش و پرورش استان قابل ترجمه و تایید است. برای درخواست مدارک پیش دانشگاهی یا متوسطه درخواست تاییدیه تحصیلی به دفاتر پیشخوان دولت می بایست ارائه گردد.
 • ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی: ریز نمرات با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تایید اداره کل اموزش و پرورش استان قابل ترجمه و تایید است. برای درخواست مدارک پیش دانشگاهی و متوسطه درخواست تاییدیه تحصیلی به دفاتر پیشخوان دولت می بایست ارائه گردد.
 • گواهی صادره از سازمان فنی حرفه ای یک رو: ترجمه گواهی نامه های مهارت فنی حرفه ای که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر شده دارای اعتبار قانونی بوده و قابل تایید است اما گواهینامه های صادره از شرکت ها و موسسات آموزشی مغایر با مقررات بوده و فاقد ارزش قانونی است.
 • سرفصل دروس دانشگاهی: سرفصل دروس برای کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاه های دولتی و آزاد صرفا با ارایه تاییدیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تأیید است

شرایط ترجمه سایر مدارک این گروه

 • گواهی اشتغال به تحصیل : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • گواهی ریز نمرات : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • کارنامه توصیفی ابتدایی : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • ریز نمرات سالنامه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • مدارک صادره از سازمان فنی حرفه ای : گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان فنی و حرفه ای با ارائه تأییدیه استاندارد، صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه و تأیید می باشد.


ترجمه رسمی مدارک در گروه اسناد شرکت ها و مدارک

ترجمه انواع اسناد و مدارک برای کارهای اداری و یا ثبت شرکت، ارائه رزومه کاری، درخواست همکاری و ... ممکن است در خارج از کشور برای شما نیاز شود. برای برقراری ارتباطات تجاری بین شرکت شما و شرکتهای خارجی در برخی موارد باید مدارک و اسناد شرکت به صورت رسمی ترجمه شود. در واقع برای ارتباط بین دو شرکت، رد و بدل کردن مدارک و اسناد باعث احراز هویت قانونی و حقوقی برای هر دو طرف میگردد و هر دو طرف باید با فرستادن ترجمه اسناد و مدارک ضروری، خود را به دیگری معرفی و جلب اعتماد کنند. فلذا ترجمه اسناد و مدارک شرکت و بازرگانی از اهمیت بالایی برخوردار است.

تصویر با نوشته جواز کسب
 • اساسنامه ثبت شرکت ها: اصل اساسنامه ، صورت جلسه و اظهارنامه شرکت ها با مهر و امضای اداره ثبت شرکت ها، قابل ترجمه و تأیید می باشد. لازم به ذکر است که برای تایید اساسنامه اصل اخرین روزنامه تغییرات شرکت مربوطه هم مورد نیاز می باشد.
 • توجه: هزینه تایید دادگستری این مدرک بنا به تعداد صفحات بین 1,500,000 الی 1,900,000 ریال می باشد که در هنگام تحویل ترجمه تسویه خواهد شد.
 • ترازنامه شرکتها و اظهارنامه مالیاتی: ترازنامه شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور قابل ترجمه و تأیید می باشد. شرکت ها و مؤسسات حسابرسی در صورتی می توانند برای شرکت های غیردولتی تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند که دارای مجوز حسابرسی بوده و این موضوع در روزنامه رسمی قید شده باشد. همچنین اگر ترازنامه توسط حسابرس خبره، حسابرسی شده باشد ارائه تأییدیه انجمن حسابرسان رسمی جهت ترجمه و تأیید الزامی است.

شرایط ترجمه سایر مدارک این گروه

 • روزنامه رسمی تاسیس : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • انواع پروانه و جواز : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • لیست بیمه کارکنان : صرفا با مهر یکی از شعبات بیمه و اصل دفترچه بیمه قابل ترجمه و تایید می باشد.

 • شرکت نامه : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • جواز تاسیس : اصل جواز تاسیس ، دارای اعتبار و ممهور به مهر و امضای سازمان صادر کننده؛ قابل ترجمه تایید است.

جواز تاسیس
 • پروانه وکالت : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • پروانه پایان ساختمان: اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • کارت مباشرت : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • صورت جلسه : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • دفترچه بازرگانی : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • بارنامه گمرکی : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • کارت شناسایی کارگاه : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • موافقت اصولی : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • گواهی های مالیاتی : ترجمه گواهی های مالیاتی و ترازنامه شرکت ها با مهر ممیز مالیاتی قابل تایید است.

 • پروانه بهره برداری : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • جواز کسب : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • اظهارنامه و تقاضانامه ثبت شرکتها : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • مدارک حسابرسی : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • پروانه مهندسی : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

 • پروانه مطب : اصل آن قابل تایید و ترجمه است.


ترجمه مدارک در گروه گواهی های کار، بانکی و پروانه

این دسته از مدارک بیشتر برای سفرهای تجاری مورد ترجمه قرار میگیرد. در هنگام دریافت ویزا از سفارت یک کشور دیگر در صورت شاغل بودن برای اثبات وضعیت شغلی، درآمد، محل کار، سمت شغلی و … سفارت از شما در کنار دیگر مدارک هویتی و تحصیلی ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار را از شما تقاضا می کند. اکثرا کشور های جزو حوزه شنگن در اروپا و آمریکا به ارائه این گواهی نیاز دارند. لذا دریافت ترجمه این مدارک نیز برای شما لازم و ضروری خواهد بود.

تصویر صورتحساب
 • گواهی اشتغال به کار: ترجمه گواهی های کار صادره از بیمارستان ها و درمانگاه ها با تایید وزرات بهداشت و درمان و گواهی های پزشکی با تایید سازمان نظام پزشکی قابل تایید است.ترجمه گواهی کار از طرف ادارات موسسات و سازمان های دولتی با ارائه حکم مربوط قابل تائید است. ترجمه گواهی های کار مشاغل آزاد ضمن تایید اتحادیه یا ارائه جواز کسب مورد تایید است. ترجمه گواهی های کار صادره از شرکت های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی و ارائه دفترچه بیمه قابل تایید است. لازم به ذکر است در صورتی که در گواهی صادره از طرف شرکت حرفه و کار تخصصی میزان تحصیلات قید شده باشد، ارائه مدرک تحصیلی صاحب سند جهت استناد تایید ترجمه الزامی است. ضمنا گواهی های صادره از طرف شرکت برای کارکنان نیمه وقت نیازی به دفترچه بیمه ندارد.

 • فیش حقوقی: فیش های حقوقی ادارات دولتی با مهر و امضای کارگزینی قابلیت ترجمه رسمی را دارند. برای اخذ تائیدات دادگستری و وزارت خارجه ارائه اصل حکم کارگزینی و اصل دفترچه بیمه به منظور اثبات اصالت مدرک به کارشناسان دادگستری و خارجه مورد نیاز است.

 • گواهی اشتغال به کار سایز A4: ترجمه گواهی های کار صادره از بیمارستان ها و درمانگاه ها با تایید وزرات بهداشت و درمان و گواهی های پزشکی با تایید سازمان نظام پزشکی قابل تایید است.ترجمه گواهی کار از طرف ادارات موسسات و سازمان های دولتی با ارائه حکم مربوط قابل تائید است. ترجمه گواهی های کار مشاغل آزاد ضمن تایید اتحادیه یا ارائه جواز کسب مورد تایید است. ترجمه گواهی های کار صادره از شرکت های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی و ارائه دفترچه بیمه قابل تایید است. لازم به ذکر است در صورتی که در گواهی صادره از طرف شرکت حرفه و کار تخصصی میزان تحصیلات قید شده باشد، ارائه مدرک تحصیلی صاحب سند جهت استناد تایید ترجمه الزامی است. ضمنا گواهی های صادره از طرف شرکت برای کارکنان نیمه وقت نیازی به دفترچه بیمه ندارد.

 • پروانه های کسب پزشکی و داروخانه: ترجمه پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، پروانه تاسیس داروخانه (صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) با دارا بودن مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در غیر این صورت با ارایه دانشنامه مربوطه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت قابل تایید است. پروانه کسب قابل ترجمه و تایید است.

شرایط ترجمه سایر مدارک این گروه

 • سابقه بیمه : صرفا با مهر یکی از شعبات بیمه و اصل دفترچه بیمه قابل ترجمه و تایید می باشد.

 • قبوض آب و برق و تلفن و مالیات : ترجمه قبض های آب و برق و تلفن و گاز قابل تایید است.

 • انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • حکم افزایش حقوق : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • پروانه نشر و انتشارات : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • جواز اشتغال به کار : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • مالیات بر ارث : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • فیش مستمری : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • گواهی تمکن مالی : ارائه اصل گواهی نامه تمکن مالی صادره از بانک، و نیز کپی صفحه اول گذرنامه جهت دانستن اسپل دقیق مشخصات فردی

 • گواهی فارغ تحصیلی : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • انواع گواهی یا سپرده بانکی : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • پرینت های بانکی : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.

 • حکم بازنشستگی : اصل آن قابل تایید و ترجمه می باشد.


مواردی که ذکر شد روتین شرایط تاییدیه ها برای دریافت ترجمه رسمی است اما گاها ممکن است این شرایط برای سفارت یک کشور و یا سازمان خارجی اضافه یا کاسته شود

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
پربحث های هفته   
کشف حجاب متصدیان غرفه در نمایشگاه بین المللی تهران و سکوت مسئولان +تصاویر دلقک بازی احسان کرمی در خارج همچنان ادامه دارد خیانت برزو ارجمند و احسان کرمی به ایران با اهتزاز پرچم شیر و خورشید گلاب آدینه در نمایش "پرده خانه" بدون حجاب حاضر شد همسر بازیکن ملی پوش: مردم قطر بوی گند می دهند مجری تلویزیون به علی دایی: مرد باش و تا روز سـقـوط جمهوری اسلامی کاسبی نکن! (فیلم) رئیسی: با آقایی که به من شکلات داد، چه کردند! آرزوهای دست نیافتنی یک آقازاده برای فردای سرنگونی نظام +فیلم مریم رجوی: مجاهدین خلق، جایگزین جمهوری اسلامی است! (فیلم) حرکت غیرمنتظره رئیسی در دانشگاه تهران حساب بانکی زنان بی‌حجاب مسدود می‌شود! فیلمی جذاب از ویلون نوازی استادانه دختر زیبای شادمهر عقیلی ملی پوشان ایران حواله های اهدایی را پس دادند؛ نخواستیم مال خودتان! کنایه تند دانشجویان به مهران رجبی در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خبر خوش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برای بازنشستگان
تیتر امروز   
طرح ترور آیت الله علم الهدی با شکست مواجه شد تیم ملی فوتبال برزیل، «غول فوتبال جهان» از جام جهانی حذف شد در پی اجرای حکم محسن شکاری سفیر ایران به وزارت خارجه انگلیس فراخوانده شد علم‌الهدی: زنانی که عمدا کشف حجاب می‌کنند با شبکه‌های معاند ارتباط دارند واکنش جنجالی امام جمعه به خبر «معرفی زنان ایرانی به عنوان قهرمانان 2022» مدارس استان‌های تهران و البرز روزهای شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد قاضی دیوان عالی کشور: اجرای حکم «محسن شکاری»، اولین قدم در رساندن اغتشاشگران به سزای اعمالشان بود احمد خاتمی: از قوه قضائیه تشکر می‌کنیم که اولین اغتشاشگر را پای چوبه دار فرستاد! "شادمان احمدی" زیر شکنجه کشته شد؟ مولوی عبدالواحد ریگی توسط افراد ناشناس کشته شد توضیحات سخنگوی فدراسیون کشتی درباره اعزام نکردن یزدانی و زارع به آمریکا واکنش جالب پله به رکورد شکنی امباپه تبعات تولید بیش از نیاز اتانول در کشور / آیا خبر تولید مشروب در واحدهای اتانول‌سازی صحت دارد؟ کشف ۹۰ درصد تریاک جهان در ایران تحریم ۲۶ شرکت و ۵ فرد به بهانه ارتباط با ایران توسط آمریکا
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/