شرکت کننده «برنده باش»، ۱۰۰ میلیون برنده شد!

  شنبه، 31 فروردین 1398
شرکت کننده «برنده باش»، ۱۰۰ میلیون برنده شد!
ساعد نیوز: مسابقه برنده باش پس از مدتها اولین برنده 100 میلیون خود را دید.

محمد کاظم تارتار اهل خراسان شمالی با مدرک کارشناسی ارشد در رشته زبان انگلیسی اولین کسی است که توانست تمام سوالات مسابقه برنده باش را درست جواب دهد. او با پاسخ صحیح به 15 سوال برنده جایزه نهایی 100 میلیون تومانی شد. رکورد قبلی متعلق به خانم صدف صدری بود که به 14 سوال پاسخ صحیح داده است.

 
 

دیدگاه ها