سیاست ورزی امام رضا (ع) در کلام شهید آیت الله مرتضی مطهری

  چهارشنبه، 02 تیر 1400
سیاست ورزی امام رضا (ع) در کلام شهید آیت الله مرتضی مطهری
امام علی ابن موسی الرضا (ع) در یکی از پیچیده ترین دوران تاریخ اسلام رهبری شیعیان را بر عهده گرفت. اما حکمت رضوی که مبتنی بر تعامل روشنگرانه و بهره برداری از شرایط موجود در جهت پیشبرد آرمان های اسلام بود، امام رضا (ع) را به یکی از الگوهای موفق حکمرانی و سیاست ورزی در تاریخ تبدیل کرد. اینک بشنویم تفسیر آیت الله مطهری را از تعامل امام رضا با قدرت؛

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/