سیاست زنی که همسرش تو مشت اونه!

  شنبه، 20 دی 1399   زمان مطالعه 2 دقیقه
سیاست زنی که همسرش تو مشت اونه!
با سیاست های زنانه می توانید همسر خود را به یک همسر ایده آل و بسیار خوب تبدیل کنید و در قلب او به یک ملکه تبدیل شوید.

زنان اهمیت و مسئولیت ویژه ای در عرصه حفظ ، تداوم و تعادل یک رابطه ایده آل با همسر خود دارند، بسیاری از زنان برای برانگیختن نقاط قوت رفتاری در شوهرشان قابلیت های زیادی دارند و با همین قابلیت ها و سیاست های زنانه می توانند کاری کنند که مردان به آن ها گوش دهند و حرف شنوی خاصی از همسرشان داشته با شند.

تصویر

سیاست های زنانه در همسرداری معجزه می کنند

تمامی مردان نفوذپذیرند به شرط اینکه شما نفوذ خوبی باشید و با سیاست های زنانه یعنی دانستن رفتار با شوهر و آگاهی از روش هایی برای به دست آوردن و حفظ دل همسر ، کاری کنید که همسرتان مجذوب رفتار شما شود. شما با سیاست های زنانه می توانید همسر خود را به یک همسر ایده آل و بسیار خوب تبدیل کنید، با مواردی که در این مطلب برایتان آورده ایم همسر خود را به مهری مستمر و عمیق آلوده گردانید به طوری که حتی دوری شما را نتواند طاقت آورد.

تصویر

مهمترین سیاست های زنانه در رفتار با شوهر

1. سیاست زنانه که به کار گیری آن می توانید در قلب همسرتان به یک ملکه تبدیل شوید.

2. فقط زمانی که همسرتان می خواهد کاری برای شما انجام دهد از او تعریف و تمجید نکید و همیشه از او تعریف کنید.

3. به خاطر خوبی ها و محسنات همسرتان از او تمجید کنید.

4. لازم نیست هر مطلبی بین شما و همسرتان بازگو شود اما باید اصل صداقت را رعایت کرد.

5. زمانی که همسرتان در منزل است کنار او باشید و کارهای آشپزخانه را به زمان دیگری موکول کنید.

6. اگر مشکلی در زندگی زناشویی تان به وجود آمد با گفتگوی متعادل این مشکل را برطرف سازید.

7. میزان وابستگی یک زن قابلیت های همسرش را برای توجه به او تحت الشعاع قرار می دهد.

تصویر
8. استفاده از کلمات عاشقانه و محبت آمیز در طول روز

9. اهمیت دادن به نوع پوشش و آرایش خود در خانه هنگام بودن همسر.

10. باید بدانید داشتن احساسات مختلف حق مردان است.

11. از زندگی خود لذت ببرید ، بدون آنکه خواسته های خودتان را در زندگی فراموش کنید.

12. همیشه در زندگی مشترک خود راستگو باشید تا از همسرتان نیز گفتار و رفتار صادقانه ببینید.

13. اگر از همسرتان چیزی می خواهید واضح و صریح به او بگویید.

14. باید بدانید آنگونه که شما به همسرتان می نگرید او به خود نمی نگرد

15. زن و مرد می توانند همواره برای تغییر در طول زندگی جایگاهی قایل شوند.

16. همیشه در زندگی مشترک گفتنی ها را بگویید و به زمان دیگری موکول نکنید.

تصویر
17. رفتار شما باعث احترام گذاشتن به شما می شود.

18 . در زندگی مشترک عاطفی نباشید.

19. رابطه خود و همسرتان را روز به روز ارتقا دهید و در جهت مثبت هدایت کنید.

20. شما شاید نتوانید همسر خود را کنترل کنید اما می توانید بر روی رفتا او تاثیر گذار باشید.

21. بدانید خوشبختی از دید همسرتان یعنی چه ؟ و خود را به آن نزدیک کنید

22. برای همسرتان یک شریک باشید و در برنامه ریزی های مثل یک رقیب رفتار نکنید.

23.در مسائل کاری و اجتماعی همسرتان دخالت نکنید و دوستانه ناظر کارهای او باشید.


1 دیدگاه
/
/