(فیلم) سکانس ضربت خوردن حضرت علی(ع)

  شنبه، 04 خرداد 1398
(فیلم) سکانس ضربت خوردن حضرت علی(ع)
ساعد نیوز: لحظه ضربت خوردن امام علی توسط ابن ملجم مرادی در مسجد کوفه در سریال امام علی(ع).
 
 

 


دیدگاه ها