ساعدنیوز
ساعدنیوز

سن مهاجرت به دبیرستان می رسد؟/ پسِ پشت افزایش ۵ تا ۱۰ برابری هزینه ترخیص مدرک دانشگاهی

  دوشنبه، 14 آذر 1401   کد خبر 233083
سن مهاجرت به دبیرستان می رسد؟/ پسِ پشت افزایش ۵ تا ۱۰ برابری هزینه ترخیص مدرک دانشگاهی
ساعد نیوز: آن گونه که رسانه‌ها و کارشناسان می‌گویند تصمیم به اجرای این مصوبه می‌تواند دو علت داشته باشد؛ اول آنکه به منبع درآمدی جدیدی برای وزارت علوم تبدیل شود و ثانیا سدی باشد در برابر سیل مهاجرت دانش آموختگان دانشگاه‌های کشور!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از فرارو، این روز ها تصویری از ابلاغیه جدید وزارت علوم درباره افزایش نرخ آزادسازی مدرک تحصیلی بین دانشجویان و آن هایی که قصد مهاجرت تحصیلی دارند، می چرخد. براساس این ابلاغیه مبلغ آزادسازی مدرک تحصیلی پنج تا ده برابر افزایش یافته؛ این موضوع موجی از نگرانی و اعتراض را برانگیخته است. کاربران در فضای مجازی اقدام تازه وزارت علوم را به گروگان گیری تشبیه کرده اند؛ آن ها در این میان نیز کارزار هایی برای اعتراض به راه انداخته و شروع به جمع آوری امضا کرده اند.

قضیه از این قرار است که دانشجویان روزانه دولتی به دلیل تحصیل رایگان در ابتدا متعهد می شوند که پس از فارغ التحصیلی تعهد خدمت برابر با دوره تحصیل رایگان را انجام دهند. در واقع افراد براساس سهمیه منطقه شان (منطقه یک، دو و سه) متعهد می شوند به ازای ترم هایی که در دانشگاه دولتی تحصیل کرده اند، پس از فارغ التحصیلی خدمت کنند. بر این اساس مدرک آن ها تا زمان پایان دوره خدمت نزد دانشگاه باقی می ماند.

دانشجویانی که برای کار یا ادامه تحصیل قصد مهاجرت داشته باشند باید اصل مدرک خود را به دانشگاه ها ارائه دهند؛ بنابراین آن ها برای آزادسازی مدرکشان یا باید هزینه آن را بدهند و یا تعهد خدمتی خود را به پایان برسانند.

براساس تصویر منتشر شده از ابلاغیه وزارت علوم که نهم آذر ماه منتشر شده، هزینه آزادسازی مدرک در گروه علوم انسانی برای هر ترم در مقطع کارشناسی و کاردانی، پنج میلیون و ۹۷۴ هزار و ۳۶۰ تومان و برای مقطع کارشناسی ارشد برای هر ترم ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۶۴۰ تومان و برای مقطع دکترای تخصصی ۱۷ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۶۰۰ تومان است؛ بنابراین برای آزاد کردن مدرک کارشناسی در گروه علوم پایه، دانشجو باید بیش از ۴۷ میلیون تومان هزینه پرداخت کند.

در گروه هنر نیز دانشجو برای هر ترم در مقطع کاردانی و کارشناسی هشت میلیون و ۶۰۹ هزار و ۶۸۰ تومان پرداخت کند؛ بنابراین در نهایت باید نزدیک به ۶۸ میلیون تومان پرداخت شود. برای کارشناسی ارشد ۱۴ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۷۲۰ تومان و برای مقطع دکترای تخصصی ۲۴ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۲۴۰ تومان در نظرگرفته شده است.

برای هر ترم رشته های فنی و مهندسی در مقطع کاردانی و کارشناسی نیز هفت میلیون و ۲۶ هزار و ۵۶۰ تومان حساب شده است؛ بنابراین با احتساب ۸ ترم یک دانشجو در حدود ۵۶ میلیون تومان باید بابت هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی خود خرج کنند. دانشجویان گروه علوم پایه نیز برای هر ترم در مقطع کاردانی و کارشناسی باید شش میلیون و ۳۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان هزینه بپردازند. با این حساب آن ها باید نزدیک به ۵۰ میلیون تومان هزینه برای دنبال آزادسازی مدرک خود بپردازند، مقطع کارشناسی ارشد نیز برای هر ترم ۱۲ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۱۲۰ تومان و برای دکترای تخصصی ۲۲ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۵۲۰ تومان باید بپردازد.

در جداول زیر نرخ آزاد سازی مدارک در سال ۱۴۰۱ و ۹۳ مشاهده می کنید. همانطور که پیداست رقم ها پنج تا ده برابر افزایش داشته است.

در سال ۱۴۰۱ و ۹۳ مشاهده می کنید. همانطور که پیداست رقم ها پنج تا ده برابر افزایش داشته است.

هزینه ترخیص مدرک برای رشته های علوم انسانی

ردیف مقطع تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ سال تحصیلی ۹۳-۹۲
هزینه هر ترم هزینه هر واحد هزینه هر ترم هزینه هر واحد
۱ ۵۹/۷۴۳/۶۰۰ریال ۴/۹۷۸/۶۳۳ ریال ۸/۶۳۲/۰۰۰ ریال ۷۱۹/۳۲۴ ریال
۲ ۵۹/۷۴۳/۶۰۰ ریال ۴/۹۷۸/۶۳۳ ریال ۱۰/۰۴۱/۰۰۰ ریال ۸۳۵/۹۱۷ ریال
۳ ۱۰۶/۸۰۶/۴۰۰ریال ۱۳/۳۵۰/۸۰۰ریال ۲۳/۳۵۹/۰۰۰ ریال ۲/۷۸۲/۳۷۵ ریال
۴ ۱۷۴/۷۱۶/۰۰۰ریال ۲۹/۱۱۹/۳۳۳ریال ۴۰/۲۸۱/۰۰۰ ریال ۶/۷۹۶/۸۲۲ ریال

هزینه ترخیص مدرک برای رشته های علوم پایه

ردیف مقطع تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ سال تحصیلی ۹۳-۹۲
هزینه هر ترم هزینه هر واحد هزینه هر ترم هزینه هر واحد
۱ ۶۳/۷۴۸/۸۰۰ ریال ۵/۳۱۲/۴۰۰ ریال
۹/۹۶۴/۰۰۰ریال ۸۳۰/۲۵۰ ریال
۲ ۶۳/۷۴۸/۸۰۰ ریال ۵/۳۱۲/۴۰۰ ریال
۱۱/۱۸۵/۰۰۰ ریال ۹۳۲/۰۸۲ ریال
۳ ۱۲۵/۹۴۱/۲۰۰ ریال ۱۵/۷۴۲/۶۵۰ ریال ۲۹/۰۷۶/۰۰۰ ریال ۲/۶۳۴/۵۰۰ ریال
۴ ۲۲۴/۲۷۵/۲۰۰ ریال ۳۷/۳۷۹/۲۰۰ ریال
۴۰/۰۶۷/۰۰۰ ریال ۶/۷۹۶/۸۲۲ ریال

هزینه ترخیص مدرک برای رشته های گروه هنر

ردیف مقطع تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ سال تحصیلی ۹۳-۹۲
هزینه هر ترم هزینه هر واحد هزینه هر ترم هزینه هر واحد
۱ ۸۶/۰۹۶/۸۰۰ ریال ۷/۱۷۴/۷۳۳ ریال ۱۰/۸۳۵/۰۰۰ ریال ۹۰۲/۹۱۷ ریال
۲ ۸۶/۰۹۶/۸۰۰ ریال ۷/۱۷۴/۷۳۳ ریال ۱۲/۷۹۸/۰۰۰ ریال ۱/۱۴۹/۸۲۲ ریال
۳ ۱۴۸/۵۹۷/۲۰۰ ریال ۱۵/۷۴۲/۶۵۰ ریال ۲۶/۸۲۸/۰۰۰ ریال ۲/۵۷۹/۷۵۰ ریال
۴ ۲۴۸/۰۹۲/۴۰۰ ریال ۴۱/۳۴۸/۷۳۳ ریال ۲۸/۲۵۳/۰۰۰ ریال ۶/۲۹۲/۱۶۷ ریال

هزینه ترخیص مدرک برای رشته های فنی مهندسی

ردیف مقطع تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ سال تحصیلی ۹۳-۹۲
هزینه هر ترم هزینه هر واحد هزینه هر ترم هزینه هر واحد
۱ ۷۰/۲۶۵/۶۰۰ ریال ۵/۸۵۵/۴۶۷ ریال ۱۰/۱۳۰/۰۰۰ ریال ۸۴۴/۱۶۷ ریال
۲ ۷۰/۲۶۵/۶۰۰ ریال ۵/۸۵۵/۴۶۷ ریال ۱۱/۴۹۴/۰۰۰ ریال ۹۵۷/۸۳۲ ریال
۳ ۱۲۵/۳۷۷/۶۰۰ ریال ۱۵/۶۷۲/۲۰۰ ریال ۲۴/۹۸۲/۰۰۰ ریال ۲/۱۲۲/۷۵۰ ریال
۴ ۲۲۴/۶۷۱/۲۰۰ ریال ۳۷/۴۴۵/۲۰۰ ریال ۴۰/۴۱۲/۰۰۰ ریال ۶/۷۲۵/۲۴۳ ریال

نحوه محاسبه پرداخت هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی چگونه است؟

بنابر گزارش ایسنا، شهریه هر نیمسال تحصیلی به ازای ۱۲ واحد درسی در دوره های کاردانی و کارشناسی، ۸ واحد درسی در دوره کارشناسی ارشد، ۶ واحد درسی در دوره دکتری تخصصی و برای دوره های کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای نیز ۱۲ واحد درسی درنظر گرفته شده است. اگر دانشجو در هر نیم سال تحصیلی بیش از این حد نصاب واحد اخذ کنند، شهریه نیمسال تحصیلی به عنوان بدهکاری وی محسوب می شود. اگر تعداد واحد های آن ها کمتر از حد نصاب باشد، شهریه نیمسال با ضرب تعداد واحد در شهریه هر واحد درسی محاسبه می شود.

مصوبه تازه برخلاف قانون است؟

نکته مهم دیگر، اما درباره این ابلاغیه آن است که این تعرفه برای آزادسازی مدارک دانشجویان ورودی سال های قبل هم اعمال خواهد شد. موردی که بسیاری از کارشناسان با آن مخالفت کرده و آنرا خلاف قانون می دانند. آن ها معتقدند مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی، هیچ قانون و دستورالعملی به جهت وجود حقوق مکتسب افراد عطف به ماسبق نمی شود و نمی تواند حقوق مکتسبه را به موجب قوانین سابق از آن ها ضایع کند.

مریم زنده دل، کارشناس حقوق به دنیای اقتصاد می گوید: «حتی در صورت ضرورت بر اجرای این نامه، نباید عطف به ماسبق شود و فارغ التحصیلان سابق را در بر بگیرد. اکنون تعدادی از دانشجویان و اساتید در حال جمع آوری نامه برای شکایت به دیوان عدالت اداری هستند. این نامه یک باره و بدون هیچ مصوبه ای ابلاغ و لازم الاجرا شده است. با توجه به آنکه مجلس هیچ مصوبه ای در مورد افزایش هزینه های دانشگاهی اعلام نکرده و در عین حال، در صورتی که این نامه طبق مصوبات داخلی باشد، در هر دو صورت غیرمتعارف است، این احتمال و شانس وجود دارد که از سوی دیوان عدالت اداری شکسته و لغو شود.»

سربرآوردن لیست های سیاه

در گذشته مصوباتی از این دست بوده اند که باعث به وجود آمدن بازار سیاه شده اند و راه هایی برای دور زدن این ابلاغیه شکل گرفته است. آن طور که دانشجویان می گویند افراد برای آزادسازی مدرک شان، لازم است به اداره های کاریابی وزارت کار مراجعه کنند. شش ماه پس از پایان تحصیل افراد می توانند به این اداره ها مراجعه کنند، رزومه بدهند و بر اساس رشته، برای شان کار پیدا می شود. درصورتی که شش ماه از ثبت درخواست آن ها گذشته باشد و کاری برای شان پیدا نشود، آن ها می توانند نامه بگیرند، به دانشگاه ببرند و بعد از آن مدرک شان آزاد می شود.

براساس آنچه روزنامه هم میهن گزارش کرده اداره های کاریابی از نیاز افراد برای آزاد کردن مدرک سواستفاده می کنند. یک فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی می گوید: شش ماه پس از فارغ التحصیلی، می توان به اداره درخواست کاریابی دارد و شش ماه هم باید این درخواست بماند. اما نکته اینجاست که برای آزاد کردن مدرک، افراد تمایلی به پیدا شدن کار ندارند. آن ها به نامه ای نیاز دارند که نشان دهد کاری برای شان پیدا نشده و با آن نامه به دانشگاه بروند و مدرک شان را بگیرند. تمام این پروسه نزدیک ۱۱۰ هزار تومان هزینه می برد. در اداره های کاریابی افرادی هستند که با گرفتن چند میلیون تومان، متقاضی را وارد بلک لیست می کنند.

در این لیست، کاری برای افراد پیدا نمی شود و پس از شش ماه فرد می تواند به راحتی نامه را بگیرد و مدرک اش را آزاد کند. به گفته او، بین یک میلیون تا سه میلیون تومان برای ورود اسم افراد به لیست سیاه، باید هزینه کرد. در غیر این صورت اگر کسی عجله ای ندارد، باید به تعداد سال های تحصیل اش مشغول به کار شود یا تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

اظهار بی اطلاعی نمایندگان مجلس

چند روز از انتشار ابلاغیه جدید وزارت علوم می گذرد، اما هنوز هیچ کدام از مسئولان دولت درباره این اقدام توضیحی نداده اند و یا اظهار بی اطلاعی کرده اند. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات به روزنامه هم میهن گفته: «از دوستان درباره این موضوع سوال می شود. نمی دانیم چرا این اتفاق افتاده است.» محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز به دنیای اقتصاد در همین ارتباط گفته است: «در جریان افزایش هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی دانشگاه ها نیستم و تاکنون هیچ شکوائیه ای در این خصوص به دست من نرسیده است. باید از سازمان امور دانشجویان پرس و جو کنم تا بدانم مبنای قانونی افزایش هزینه آزاد سازی مدرک تحصیلی دانشگاهیان چیست.»

آن گونه که رسانه ها و کارشناسان می گویند تصمیم به اجرای این مصوبه می تواند دو علت داشته باشد؛ اول آنکه به منبع درآمدی جدیدی برای وزارت علوم تبدیل شود و دوم سدی باشد در برابر سیل مهاجرت دانش آموختگان دانشگاه های کشور. آنطور که از فضای مجازی و اعتراض دانشجویان پیداست تاکنون این مصوبه بیشتر به نارضایتی ها دامن زده است دانشجویان معتقدند با اجرای این مصوبه سن مهاجرت به دبیرستان خواهد رسید، آن هم به این دلیل که هزینه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور حالا به صرفه تر از تحصیل در دانشگاه های دولتی شده است.

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
پربحث های هفته   
ماجرای آب و برق مجانی از زبان امام خمینی (ره) بعد از انقلاب (1101 نظر) روابط غیر اخلاقی فرح پهلوی + تصاویر جذاب (439 نظر) همسر جوان و زیبای مرحوم حسن جوهرچی، سوژه داغ رسانه ها شد (289 نظر) افشاگری خیانت همسر رضا پهلوی با یک مرد فرانسوی +عکس (223 نظر) ورژن پرومکس احمدی نژاد در میوه فروشی همه را حیران خود کرد +تصاویر (193 نظر) ضرب و شتم مامور یگان ویژه با آجر توسط زن جوان در منطقه زلزله زده خوی +فیلم (166 نظر) خوش رقصی شیخ الاسلام باکو برای اسرائیل/ طرح شیطانی علی‌اف برای خشکاندن ریشه تشیع در آذربایجان (157 نظر) ناراحتی و گریه کارمندان سفارت جمهوری آذربایجان هنگام خروج از ایران + تصاویر (142 نظر) فرشته حسینی برای جشنواره فجر شاخ و شونه کشید اونم چجووور... (101 نظر) این مار غول‌پیکر جان ۲۵۷ نفر را گرفت (97 نظر) سرنوشت عجیب همراهان امام خمینی در پرواز انقلاب 57 +عکس (75 نظر) با کارت ملی ارز بخرید، به دلال بفروشید، پول سفر خود را تامین کنید! (51 نظر) عامل گرانی ارز، یک کانال تلگرامی است که یک بهایی 27 ساله آن را اداره می کند! (50 نظر) اهدای جایزه به بازیگران تئاترِ شل حجابِ بدون مانتو (47 نظر) حجاب زیبای ستاره سادات قطبی و دوستانش با لباسای رنگارنگ و فوق العاده جذاب (42 نظر)
تیتر امروز   
مصونیت هیات عالی مولدسازی شامل «جرایم شخصی» و «عدم تطبیق عملکرد» نمی‌شود اعتراض باشگاه استقلال به داوری و اخراج ساپینتو در بازی با مس هشدار شدیدالحن فرمانده کل سپاه به هتاکان ‌قرآن/ از امروز مخفیانه زندگی کنید رئیس جمهور: هدف شایعه‌سازان تبدیل امید به یأس در جامعه است/ نخبگان برای تبیین وارد میدان شوند پیشنهاد برخی نمایندگان برای افزایش پلکانی حقوق در سال آینده مشکلی در ذخایر ارزی نداریم و نخواهیم داشت/آینده معیشت و سفره مردم را روشن می‌بینیم مهدی تاج بی خیال کارلوس کی روش نمیشود جمله تکان دهنده کی روش خطاب به مردم ایران اطلاعات جدید از طراحی شوکه‌کننده آیفون ۱۵ ! شروع بکار دروازه‌ بانی بهتر از بیرانوند در ایران قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار آزاد پنجشنبه 13 بهمن 1401 نرخ لیره به افغانی در بازار امروز پنجشنبه 13 بهمن 1401 قیمت دلار و قیمت ارز در بازار امروز پنجشنبه 13 بهمن 1401 قیمت طلا و سکه در بازار امروز پنجشنبه 13 بهمن 1401 امام جمعه قزوین: خرید و فروش سگ‌های خانگی ‌حرام است
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/