(فیلم) سوخت‌گیری در پمپ بنزین‌های آبادان متوقف شد

  پنجشنبه، 19 تیر 1399
(فیلم) سوخت‌گیری در پمپ بنزین‌های آبادان متوقف شد
ساعد نیوز: از ساعاتی پیش سوخت گیری، در برخی جایگاه های پمپ بنزین در آبادان متوقف و در برخی جایگاهها با مشکل روبرو شده است.

از ساعاتی پیش سوخت گیری، در برخی جایگاه های پمپ بنزین در آبادان متوقف و در برخی جایگاهها با مشکل روبرو شده است. علت، تعداد کم خودروهای حمل سوخت و عرضه دیرهنگام بنزین، عنوان شده است.


دیدگاه ها