سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

(فیلم) سوتی مجری برنامه اختیاریه روی آنتن زنده

  شنبه، 18 خرداد 1398
 
 
ساعد نیوز: مرتضی فاطمی مجری برنامه اختیاریه روی آنتن زنده دچار اشتباه عجیبی شد.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری