(فیلم) سقوط خودروی راننده زن به داخل دریاچه، عاقبت استفاده از گاز به جای ترمز

  پنجشنبه، 27 تیر 1398

ساعد نیوز: اشتباه گرفتن پدال‌های گاز و ترمز، باعث شد خودروی راننده زن به داخل یک دریاچه فرو رود.
  دیدگاه ها
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟