سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

(فیلم) سقوط خودروی راننده زن به داخل دریاچه، عاقبت استفاده از گاز به جای ترمز

  پنجشنبه، 27 تیر 1398

ساعد نیوز: اشتباه گرفتن پدال‌های گاز و ترمز، باعث شد خودروی راننده زن به داخل یک دریاچه فرو رود.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری