(عکس) سر بریده شده ریحانه پارسا در دستان بهاره رهنما!

  پنجشنبه، 24 مرداد 1398
(عکس) سر بریده شده ریحانه پارسا در دستان بهاره رهنما!
ساعد نیوز: تصویر سر بریده شده ریحانه پارسا در دستان بهاره رهنمای را در یک نمایش تئاتر مشاهده می فرمایید.
تصویر


دیدگاه ها