(فیلم) سرقت از لباس‌فروشی در روز روشن

  دوشنبه، 31 شهریور 1399
(فیلم) سرقت از لباس‌فروشی در روز روشن
ساعد نیوز: در روزهای اخیر اخبار زیادی در خصوص سرقت در شهر تهران گزارش شده است که در آخرین نمونه دو سارق به سرقت از یک مغازه لباس فروشی در استان تهران اقدام کرده‌اند.

دیدگاه ها