‏تا حالا جایی که دیوار چین تمام می شود را دیده بودید؟

  پنجشنبه، 23 مرداد 1399
 ‏تا حالا جایی که دیوار چین تمام می شود را دیده بودید؟
ساعد نیوز: برای بسیاری در جهان همواره این سوال پیش آمده که در نهایت دیوار بزرگ چین تا کجا ادامه می یابد و در کچا به پایان می رسد.

دیوار چین با عظمت خارق العاده خود به عنوان بزرگترین دیوار نظامی در جهان به حساب می آید و این دیوار در نهایت در ساحل دریای بوهایی در منطقه شینگ هوانگدائو (300 کیلومتری شرق پکن) به پایان می رسد تا بدین وسیله این دیوار در تمامی مناطق مهم چین در خشکی وسیله ای کاملا کارآمد بحساب آید.


دیدگاه ها