تدابیر عجیب روحانی کتاب‌سوز برای درمان کرونا

  یکشنبه، 04 اسفند 1398
تدابیر عجیب روحانی کتاب‌سوز برای درمان کرونا
ساعد نیوز: نامه رسمی دفتر آیت الله تبریزیان که کتاب پزشکی هاریسون را آتش زده بود را به سفیر چین را ببینید.
نامه رسمی دفتر آیت الله تبریزیان که کتاب پزشکی هاریسون را آتش زده بود را به سفیر چین را ببینید.
تصویر


دیدگاه ها