دیدن باد رها کردن (باد معده) در خواب چه تعبیری دارد؟/تعبیر خواب باد رها کردن

  پنجشنبه، 09 اسفند 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن باد رها کردن (باد معده) در خواب چه تعبیری دارد؟/تعبیر خواب باد رها کردن
باد رها کردن در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب باد رها کردن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

باد رها کردن در جمع همانگونه که در بیداری عمل صحیحی نیست تعبیر آن نیز در خواب بیان کردن سخن زشتی در میان مردم است.گوزیدن و باد رها کردن شانه اسرار و کارهای زشت شماست که برای دیگران آشکار می شود. این موضوع باعث خجالت زدگی شما خواهد شد.به گفته برخی معبران تعبیر گوزیدن نشانه شنیدن سخنی بسیار تلخ، اخبار بد و دروغگویی و یا رنج و عذاب وجدان است.

 • اگر در خواب دیدید که سعی می کردید جلوی گوزتان را بگیرید یا فشار زیادی به شما وارد شده بود تعبیرش این است که تمام تلاشتان را می کنید تا کسی از اسرار شما آگاه نشود و سعی در پنهان کاری دارید.
 • تعبیر خواب گوزیدن ناگهانی: اگر در خواب دیدید که ناخواسته و ناگهانی جلوی دیگران گوزیدید تعبیرش این است که دیگران به دلیل برملا شدن رازتان شما را مسخره خواهند کرد و از شما به عنوان یک فرد دورو و ریاکار یاد می کنند. بهتر است مراقب خود باشید تا اسمتان بر سر زبان ها نیوفتد.
 • تعبیر خواب گوزیدن با صدای بسیار بلند: اگر در خواب ببنید که با صدای بلند گوزیدید و دیگران به واسطه آن به شما خندیدند و یا شما را مسخره کردند تعبیرش این است که به غم و اندوه و ناراحتی مبتلا خواهید شد.
 •  اگر در خواب دیدی که بعد از گوزیدن فرار کردید یا از اتاق بیرون رفتید تعبیرش این است که به دلیل فاش شدن رازتان قصد دارید از آن محل مهاجرت کنید تا بیشتر از این تحقیر نشوید.
 • تعبیر خواب گوزیدن بی صدا: اگر در خواب دیدید که بی صدا گوزیدید تعبیرش این است که دیگران هنوز از کار زشتی که انجام داده اید به طور کامل با خبر نشده اند و این هشداری برای شماست که هر چه زودتر چاره ای بیاندیشید.
 •  تعبیر خواب گوزیدن بی صدا همچنین نشان دهنده نگرانی و استرس شما در عالم بیداری است.
 • تعبیر خواب گوزیدن با بوی بد: اگر در خواب دیدید که گوزیدن با بوی بد همراه بود نشان دهنده بی آبرویی و خفت شما در جمع است. تا دیر نشده چاره ای بیاندیشید و خود را از این وضع خلاص کنید.
 • اگر ببینی عمداً باد رها کرده‌ای و مردم خندیدند و تو هم خجالت کشیده‌ای، یـعـنـی از کاری که بیهوده می‌باشد و واقعاً کار نیست معاش و مایحتاج زندگانی تو فراهم می‌شود.

تعبیر خواب باد رها کردن به روایت امام جعفر صادق (ع)

 • تعبیر رها کردن باد در خواب بر چهار نوع می باشد:
 1. اولا سخنی ناپسند و زشت،
 2. دوم بدگویی،
 3. سوم انجام کارهایی که موجب سرزنش و نکوهش فرد می شوند و
 4. چهارم تعبیر بر رسوایی می باشد.
 5. اگر بیند باد راعمدا و قصداً رها کرد، دلیل که آن کس بد دین و بد مذهب بود.

تعبیر خواب باد رها کردن به روایت محمد بن سیرین

 • اگر فردی در خواب ببیند که در جمع و در حضور دیگران باد رها کند به طوری که سایرین صدای آن را بشنوند تعبیر بر آن است که در بین مردم صحبتی را خواهد کرد که به موجب آن حرف از طرف دیگران شماتت خواهد شد و به دلیل گفتن آن حرف در بین مردم رسوا خواهد شد.
 • اگر فرد در خواب ببیند که باد نرم رها کرد و آواز آن را دیگران شنیدند تعبیر آن عکس این خواهد بود.
 • اما اگر مردی که این خواب را می بیند هندو باشد تعبیر بر آن است که به او نشاط و خرمی می رسد.

تعبیر خواب باد رها کردن به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • باد معده در خواب دیدنش تعبیر بر سخنانی دارد که معنی ندارند و بیهوده اند و امکان اینکه سخنان غیر اخلاقی باشند نیز می باشد.

تعبیر خواب باد رها کردن به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر کسی ببیند که بادی رها کرد و صدای بلند و بوی ناخوشی داشت، کاری کند که مردم او را ملامت کنند و بدی او گویند.
 • اگر ببیند که آواز داشت و بوی ناخوش نداشت، دلیل است که از کاری بی فایده جدا شود.
 • اگر ببیند که عمدا بادی رها کرده و مردمان بر او بخندند و او خجالت کشید، معیشت او از کاری که شغل دائم او نیست تامین خواهد شد.
 • اگر فرد در خواب ببیند که به عمد باد را رها می کند تعبیر بر آن است که آن فرد فردی بی دین و بی مذهب می باشد.
 • گر ببینی پس از وضو گرفتن، «حدثی» باعث شد که وضوی تو باطل بشود، یـعـنـی در کسب و کار خودت عاجز و ناتوان می‌شوی، ولی اگر ببینی دوباره وضو گرفتی و نماز خواندی اما نماز را به طور کامل تمام نکردی، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی، ولی اگر ببینی بعد از آن وضو اصلاً نماز نخواندی تعبیرش بهتر است.

دیدگاه ها