تعجب مهدی رحمتی از عیدی عجیب دولت به مردم

  شنبه، 25 آبان 1398
تعجب مهدی رحمتی از عیدی عجیب دولت به مردم
ساعد نیوز: مهدی رحمتی با انتشار عکسی به گرانی بنزین اعتراض کرد.
آیا معنی رونق اقتصادی این بو د؟ یک کلام، بنزین گران شد جان آدمیزاد ارزانتر!!!! متاسفم.

دیدگاه ها