(فیلم) طعنه عجیب و زشت سردار قاسمی به روحانی

  دوشنبه، 30 دی 1398
(فیلم) طعنه عجیب و زشت سردار قاسمی به روحانی
ساعد نیوز: سردار قاسمی که صحبت‌های مختلف و کنترل نشده او بارها دردسرساز شده و حتی به شکایت از او و تکذیب سپاه هم انجامیده، این بار در یک سخنرانی شوخی‌های عجیبی با سرخه‌ای‌ها می‌کند که مشخصا روحانی را نشانه رفته است.

سردار قاسمی که صحبت های مختلف و کنترل نشده او بارها دردسرساز شده و حتی به شکایت از او و تکذیب سپاه هم انجامیده، این بار در یک سخنرانی شوخی های عجیبی با سرخه ای ها می کند که مشخصا روحانی را نشانه رفته است.

به نظر می رسد این صحبت ها در یک جمع دانشجویی و به مناسبت بزرگداشت ۹دی بیان شده است.


دیدگاه ها
تیتر امروز