تفاوت اهمیت و ضرورت پژوهش در پروپوزال 

  شنبه، 19 اسفند 1396   کد خبر 3618
تفاوت اهمیت و ضرورت پژوهش در پروپوزال 
ساعدنیوز: در این مقاله ساعدنیوز تفاوت اهمیت و ضرورت پژوهش در پروپوزال بیان کرده و فرق بین این دو را مشخص می کند.

نوشتن پروپوزال برای دانشجویان و محققین اهمیت بالایی دارد زیرا هنگامی یک دانشجو می تواند شروع به نوشتن پایان نامه کند که پروپوزال وی مورد تایید قرار گرفته باشد. در مقاله گذشته در مورد بخش های مختلفی پروپوزال صحبت کردیم که دو بخش مهم اهمیت تحقیق و ضرورت تحقیق را به صورت جداگانه معرفی کردیم. بارها دیده شده است که محققین در تنظیم پروپوزال این دو مبحث را با هم اشتباه گرفته و به جای یکدیگر مورد استفاده قرار داده اند. ساعدنیوز در این مقاله تفاوت اهمیت و ضرورت پژوهش در پروپوزال بیان کرده و فرق بین این دو را مشخص می کند.

تفاوت اهمیت و ضرورت پژوهش در پروپوزال چیست؟ 

در مقاله گذشته در مورد اهمیت تحقیق در پروپوزال و نحوه نوشتن آن صحبت کردیم. در این مقاله قصد داریم تا در رابطه با تفاوت بین اهمیت و ضرورت پژوهش در پروپوزال صحبت کنیم و با تعریف هر کدام و بیان تفاوتشان این دو مبحث را روشن تر کنیم. چون بسیار دیده شده است که دانشجویان در پروپوزال های خود این دو مبحث را اشتباه کرده و به جای هم به کار می گیرند.

هنگامی که داریم از اهمیت تحقیق صحبت می کنیم منظور ما این است که در پروپوزال بیان کنیم که اصولا تحقیق که می خو.اهد انجام شود و نتایجی که از آن به دست خواهد آمد در چه ابعاد و از چه نظرهایی برای جامعه علمی اهمیت دارد. در این راه از دو منظر باید این اهمیت را بیان کنیم. یکی از منظر تئوری و دیگری از منظر عملی. از لحاظ تئوری محقق باید بتواند با استفاده از داده ها و نظریه های علمی موجود دلایل مهم بودن دست آوردها و نتایج تحقیق را بیان کند. از نگاه عملی نیز محقق باید بتواند که اهمیت داشتن تحقیق خود را در ابعاد عملیاتی آن نشان دهد. اینکه نتایج تحقیق چقدر به درد جامعه می خود و می تواند چه مشکلی را از آن حل کند می تواند از نمونه  روش های بیان اهمیت تحقیق از دیدگاه عملی باشد. به عبارت بهتر تحقیق و اهمیت آن را از لحاظ کاربردی بررسی خواهد کرد.

اما ضرورت تحقیق تعریف متفاوتی دارد و در قالب زمان و مکان بیان خواهد شد. بسیار هستند که موضوعی مهم است ولی ضروری نیست. این نکته را مدنظر قرار دهید که برای یک تحقیق و فرآیند انجام آن هزاران موضوع مهم و بالقوه وجود دارد ولی در میان آن ها موضوعات محدودی ضرورت دارند. می توان برای بیان ضرورت تحقیق در پروپوزال از نوشته ها و گفتارهای اتفراد متخصص و آکاه که موضوع مورد تحقیق شما را ضروری می دانند استفاده نمود. می توان با ارایه آمار و ارقام مختلف از رویداد های مربوط به تحقیق و موضوع آن و نوشتن نظر صاحب نظران در این رابطه، نشان داد که موضوع تحقیق از ضرورت خاصی برخوردار است.


دیدگاه ها