ساعدنیوز
ساعدنیوز

طغیان جهالت در مقابل مجلس شورای اسلامی: دشمنان سلامتی از جان مردم چه می خواهند؟

  پنجشنبه، 29 مهر 1400
طغیان جهالت در مقابل مجلس شورای اسلامی: دشمنان سلامتی از جان مردم چه می خواهند؟
جمعی از نابخردان و غرق شدگان در جهل جماعت واکسن ستیز نان به نرخ روزخور بر تسریع روند واکسیناسیون در کشور و پیگیری اجباری شدن واکسن اعتراض دارند. بسیاری از ایرانیان بیگناه به دلیل تعلل مسئولان در واردات واکسن جان عزیزشان را از دست دادند و تجمع جاهلان بر علیه واکسن چیز جز وهن و طغیان لشگر جاهله نیست.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/