تیپ و استایل خاص الهه حصاری

  سه شنبه، 23 مهر 1398
تیپ و استایل خاص الهه حصاری
ساعد نیوز: الهه حصاری عکس جدیدی از خود در صفحه مجازی منتشر کرد.

الهه حصاری با انتشار این عکس نوشت:

خدایا شکرت براى هر آن چه هستم هر آن چه دارم هرآن چه دادى خدایا شکرت.

تصویر

1 دیدگاه