ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) تخریب لوله‌های انتقال آب اصفهان به یزد با لودر توسط معترضان

  شنبه، 06 آذر 1400
(فیلم) تخریب لوله‌های انتقال آب اصفهان به یزد با لودر توسط معترضان
ساعد نیوز: حوضچه‌های ۳۲۷ و ۳۳۰ آب یزد با لودر تخریب شده و حجم خسارات زیادی را ایجاد کرده است و آب انتقالی به یزد بر اثر این اتفاق در حال حاضر قطع است.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/