(فیلم) تلاش دسته جمعی یک گله فیل برای نجات بچه فیل نیمه جان

  جمعه، 26 دی 1399
(فیلم) تلاش دسته جمعی یک گله فیل برای نجات بچه فیل نیمه جان
ساعد نیوز: یک گله فیل، سعی می‌کنند بچه فیل در حال مرگ را از روی زمین بلند کنند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/