ساعدنیوز
ساعدنیوز

تولید ۳۰ میلیون دوز واکسن کرونا تا پایان آذر

  پنجشنبه، 20 خرداد 1400   کد خبر 154335
تولید ۳۰ میلیون دوز واکسن کرونا تا پایان آذر
ساعد نیوز: رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا گفت: تا انتهای تیر ماه ۱۱ میلیون دوز، تا مرداد ماه ۲۱ میلیون دوز و در انتهای آبان و آذر ۳۰ میلیون دوز واکسن کرونا را به تولید می رسانیم.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/