(فیلم)  توصیه مهم حسن روحانی به مردم برای زندگی پس از پایان قرنطینه کرونا

  دوشنبه، 11 فروردین 1399
(فیلم)  توصیه مهم حسن روحانی به مردم برای زندگی پس از پایان قرنطینه کرونا
ساعد نیوز: حسن روحانی ، رئیس جمهور در جلسه روز گذشته هیات دولت نکاتی را درباره شرایط زندگی پس از کرونا گفت که حاصل مشورت‌هایش با مهمترین متخصصان پزشکی کشور است . او از این گفت که زندگی‌های مان از نظر پروتکل های بهداشتی رسم و رویه متفاوتی باید بگیرد.


دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید