(فیلم) توصیه رهبر انقلاب به مردم درباره جدی گرفتن کرونا

  دوشنبه، 31 شهریور 1399
(فیلم) توصیه رهبر انقلاب به مردم درباره جدی گرفتن کرونا
ساعد نیوز: ویدئویی از توصیه رهبر انقلاب به مردم درباره جدی گرفتن کرونا را ببینید.

دیدگاه ها