(فیلم) توضیح درباره نحوه کشف جسد سُها رضانژاد

  شنبه، 18 مرداد 1399
(فیلم) توضیح درباره نحوه کشف جسد سُها رضانژاد
ساعد نیوز: ویدئویی از توضیحات میثم تیموری؛ قرقبان منابع طبیعی از نحوه کشف جسد سها رضانژاد را ببینید.

دیدگاه ها