(فیلم) توضیحات روحانی درباره خرید واکسن کرونا

  شنبه، 25 مرداد 1399
(فیلم) توضیحات روحانی درباره خرید واکسن کرونا
ساعد نیوز: رییس جمهوری با بیان اینکه ساخت واکسن تولید کشور را تقویت می‌کنیم، گفت: اگر کشوری یا شرکتی زودتر به ساخت واکسن کرونا دست یافت برای خرید آن اقدام می‌کنیم.

دیدگاه ها
/
/