سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته علوم دامی

  دوشنبه، 24 اردیبهشت 1397   کد خبر 6609
ساعد نیوز: دانشجویان رشته علوم دامی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته علوم دامی

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم دامی

سازمان سنجش برای تمامی داوطلبانی که در آزمون دکتری 97 ثبت نام کرده اند ، کارنامه آزمون دکتری منتشر می کند . در این کارنامه اطلاعاتی مانند تراز داوطلب وجود دارد که از درصد دروس و استفاده از روش های آماری محاسبه می شود. تراز داوطلب با توجه به آخرین آزمون برگزار شده در سازمان سنجش تخمین زده می‌شود و به دانشجو تراز حدودی در دانشگاه دولتی اعلام می‌شود. یعنی تراز علمی با توجه به تعداد شرکت کنندگان، به طور واقعی محاسبه می‌شود.

در آزمون دکتری عدد رتبه صرفا نشانگر عملکرد داوطلب نسبت به سایرین است و ملاک سنجش داوطلب در کنکور دکتری ،تراز وی است در نتیجه اطلاعات مطلب زیر بر پایه تراز داوطلبان می باشد. 

داوطلبان می توانند تراز خود را که در کارنامه دکتری 97 ، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است ، با تراز های ارائه شده در جدول زیر، مقایسه نمایند و از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری 97 ، مطلع گردند. 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم دامی به تفکیک دانشگاه های مختلف به شرح زیر می باشد :

نام دانشگاه یا موسسهدورهنمره حدنصاب دانشگاه
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه تربیت مدرس (محل تحصیل دانشكده كشاورزی واقع در اتوبان تهران كرج)روزانه3805
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه تربیت مدرس (محل تحصیل دانشكده كشاورزی واقع در اتوبان تهران كرج)روزانه3247
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس كشاورزی و منابع طبیعی كرج)روزانه3152
علوم دامی / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه3066
علوم دامی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان ورامین)روزانه3049
علوم دامی - علوم طیور / دانشگاه تربیت مدرس (محل تحصیل دانشكده كشاورزی واقع در اتوبان تهران كرج)روزانه3017
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه فردوسی مشهدروزانه3009
علوم دامی / دانشگاه شهید باهنر - كرمانروزانه2965
علوم دامی / دانشگاه صنعتی اصفهانروزانه2959
علوم دامی / دانشگاه شهید باهنر - كرمانروزانه2896
علوم دامی / دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه2886
علوم دامی / دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه2856
علوم دامی / دانشگاه گیلان - رشتروزانه2856
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه تبریزروزانه2783
علوم دامی / دانشگاه رازی - كرمانشاهروزانه2771
علوم دامی - فیزیولوژی دام / دانشگاه تبریزروزانه2753
علوم دامی - فیزیولوژی دام / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس كشاورزی و منابع طبیعی كرج)روزانه2724
علوم دامی / دانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانه2724
علوم دامی / دانشگاه صنعتی اصفهانروزانه2657
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه تبریزروزانه2649
علوم دامی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس كشاورزی و منابع طبیعی كرج)روزانه2577
علوم دامی / دانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه2572
علوم دامی / دانشگاه صنعتی اصفهانروزانه2538
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه فردوسی مشهدروزانه2530
علوم دامی / دانشگاه ارومیهروزانه2514
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه2514
علوم دامی / دانشگاه شیرازروزانه2508
علوم دامی / دانشگاه كردستان - سنندجروزانه2494
علوم دامی / دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه2410
علوم دامی / دانشگاه گیلان - رشتروزانه2392
علوم دامی / دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه2319
علوم دامی / دانشگاه كردستان - سنندجروزانه2277
علوم دامی - فیزیولوژی دام / دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه2229
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه2192
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس كشاورزی و منابع طبیعی كرج)نوبت دوم2078
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه زنجانروزانه2000
علوم دامی - فیزیولوژی دام  / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس كشاورزی و منابع طبیعی كرج)نوبت دوم1832
علوم دامی / دانشگاه بوعلی سینا - همداننوبت دوم1827
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه زنجانروزانه1800
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه تبریزنوبت دوم1703
علوم دامی / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلنوبت دوم1647
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه زابلروزانه1639
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس كشاورزی و منابع طبیعی كرج)نوبت دوم1590
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه فردوسی مشهدنوبت دوم1584
علوم دامی / دانشگاه ایلامنوبت دوم1584
علوم دامی / دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگاننوبت دوم1526
علوم دامی / دانشگاه ارومیهنوبت دوم1510
علوم دامی / دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگاننوبت دوم1421
علوم دامی / دانشگاه بیرجندروزانه1401
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه زابلروزانه1401
علوم دامی - فیزیولوژی دام / دانشگاه تبریزنوبت دوم1377
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه تبریزنوبت دوم1371
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه فردوسی مشهدنوبت دوم1105
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه فردوسی مشهدپردیس خودگردان1031
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه زابلپردیس خودگردان1012
علوم دامی / دانشگاه بیرجندنوبت دوم810
علوم دامی / دانشگاه ارومیهپردیس خودگردان428
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه فردوسی مشهدپردیس خودگردان137
علوم دامی / دانشگاه رازی - كرمانشاهپردیس خودگردان51
علوم دامی / دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساریپردیس خودگردان1
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری