تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته فیزیک

  دوشنبه، 24 اردیبهشت 1397   کد خبر 6630
ساعد نیوز: دانشجویان رشته فیزیک می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته فیزیک

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری فیزیک

 سازمان سنجش برای تمامی داوطلبانی که در آزمون دکتری 97 ثبت نام کرده اند ، کارنامه آزمون دکتری منتشر می کند . در این کارنامه اطلاعاتی مانند تراز داوطلب وجود دارد که از درصد دروس و استفاده از روش های آماری محاسبه می شود. تراز داوطلب با توجه به آخرین آزمون برگزار شده در سازمان سنجش تخمین زده می‌شود و به دانشجو تراز حدودی در دانشگاه دولتی اعلام می‌شود. یعنی تراز علمی با توجه به تعداد شرکت کنندگان، به طور واقعی محاسبه می‌شود.

در آزمون دکتری عدد رتبه صرفا نشانگر عملکرد داوطلب نسبت به سایرین است و ملاک سنجش داوطلب در کنکور دکتری ،تراز وی است در نتیجه اطلاعات مطلب زیر بر پایه تراز داوطلبان می باشد. 

داوطلبان می توانند تراز خود را که در کارنامه دکتری 97 ، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است ، با تراز های ارائه شده در جدول زیر، مقایسه نمایند و از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری 97 ، مطلع گردند. 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری فیزیک به تفکیک دانشگاه های مختلف به شرح زیر می باشد :

نام دانشگاه یا موسسهنام گرایشدورهنمره حدنصاب دانشگاه
فیزیک / دانشگاه صنعتی شریف - تهران روزانه4270
فیزیک / دانشگاه تهرانحالت جامدروزانه4133
فیزیک / دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهران روزانه3903
فیزیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهرانحالت جامدروزانه3801
فیزیک / دانشگاه تربیت مدرساتمی و مولكولیروزانه3767
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانحالت جامدروزانه3689
فیزیک / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهرانحالت جامدروزانه3518
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهراناتمی و مولكولیروزانه3479
فیزیک / دانشگاه تهراناتمی و مولكولیروزانه3412
فیزیک / دانشگاه تهرانذرات بنیادیروزانه3412
فیزیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهراناتمی و مولكولیروزانه3388
فیزیک / دانشگاه صنعتی اصفهانحالت جامدروزانه3378
فیزیک / مركز تحصیلات تكمیلی در علوم پایه - زنجانحالت جامدروزانه3327
فیزیک / دانشگاه تهرانفیزیك نجومیروزانه3195
فیزیک / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران)حالت جامدروزانه3165
فیزیک / دانشگاه اصفهانحالت جامدروزانه3079
فیزیک / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران)اتمی و مولكولیروزانه2951
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهدحالت جامدروزانه2949
فیزیک / دانشگاه اصفهاناتمی و مولكولیروزانه2886
فیزیک / مركز تحصیلات تكمیلی در علوم پایه - زنجاناتمی و مولكولیروزانه2868
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسرحالت جامدروزانه2851
فیزیک / دانشگاه قمحالت جامدروزانه2823
فیزیك محاسباتی / مركز تحصیلات تكمیلی در علوم پایه - زنجان روزانه2798
فیزیک / دانشگاه شیرازاتمی و مولكولیروزانه2787
فیزیک / دانشگاه كاشاناتمی و مولكولیروزانه2782
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسراتمی و مولكولیروزانه2738
فیزیک / دانشگاه اراكحالت جامدروزانه2730
فیزیک / دانشگاه سمنانحالت جامدروزانه2710
فیزیک / دانشگاه خوارزمی - تهراناتمی و مولكولیروزانه2694
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشتهسته ایروزانه2661
فیزیک / دانشگاه بوعلی سینا - همداناتمی و مولكولیروزانه2611
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشتاتمی و مولكولیروزانه2602
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهدهسته ایروزانه2568
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسرهسته ایروزانه2546
پلاسمای پزشكی / فیزیک / دانشگاه خوارزمی - تهران روزانه2544
فیزیک / دانشگاه شهید باهنر - كرماناتمی و مولكولیروزانه2500
فیزیک / دانشگاه زنجانحالت جامدروزانه2500
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهراناتمی و مولكولیپردیس خودگردان2466
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانحالت جامدپردیس خودگردان2434
فیزیک / دانشگاه شهید چمران - اهوازاتمی و مولكولیروزانه2420
فیزیک / دانشگاه تربیت مدرساتمی و مولكولینوبت دوم2391
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهدفیزیك نظریروزانه2350
فیزیک / مركز تحصیلات تكمیلی در علوم پایه - زنجانفیزیك نجومیروزانه2331
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهدذرات بنیادیروزانه2298
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشتحالت جامدروزانه2279
فیزیک / دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهران نوبت دوم2232
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسرذرات بنیادیروزانه2150
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهرودحالت جامدروزانه2032
فیزیک / دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهرانهسته ایروزانه2023

 

نام دانشگاه یا موسسهنام گرایشدورهنمره حدنصاب دانشگاه
فیزیک / دانشگاه سمنانذرات بنیادیروزانه2000
فیزیک / دانشگاه سمنانفیزیك نجومیروزانه1980
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشتفیزیك نظریروزانه1907
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلهسته ایروزانه1876
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهروداتمی و مولكولیروزانه1840
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلفیزیك نظریروزانه1831
فیزیک / دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهراناتمی و مولكولیروزانه1828
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشتحالت جامدنوبت دوم1660
فیزیک / دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوارهسته ایروزانه1500
فیزیک / دانشگاه كاشاناتمی و مولكولینوبت دوم1455
فیزیک / دانشگاه یزداتمی و مولكولینوبت دوم1409
فیزیک / دانشگاه زنجانفیزیك نجومیروزانه1400
فیزیک / دانشگاه اراكحالت جامدنوبت دوم1364
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسرحالت جامدنوبت دوم1364
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسراتمی و مولكولینوبت دوم1336
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهرودحالت جامدنوبت دوم1320
فیزیک / دانشگاه زنجاناتمی و مولكولیروزانه1300
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهرانپیام نور1279
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسرذرات بنیادینوبت دوم1225
فیزیک / دانشگاه سمنانحالت جامدنوبت دوم1199
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهدحالت جامدنوبت دوم1167
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهروداتمی و مولكولینوبت دوم1155
فیزیک / دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهران پردیس خودگردان1132
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسرهسته اینوبت دوم1115
فیزیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهراناتمی و مولكولیپردیس خودگردان1091
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهدهسته اینوبت دوم1066
فیزیک / دانشگاه بوعلی سینا - همداناتمی و مولكولینوبت دوم1056
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهرانهسته ایپیام نور1006
فیزیک / دانشگاه تبریزاتمی و مولكولینوبت دوم988
فیزیک / دانشگاه اراكهسته اینوبت دوم971
فیزیک / دانشگاه ارومیهاتمی و مولكولینوبت دوم937
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهدذرات بنیادینوبت دوم811
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلهسته اینوبت دوم754
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان فارس - مركز شیرازفیزیك نظریپیام نور410
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهدهسته ایپیام نور300
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلفیزیك نظرینوبت دوم239
فیزیک / دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوارهسته ایپردیس خودگردان200
فیزیک / دانشگاه ارومیههسته ایپردیس خودگردان87
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشتفیزیك نظریپردیس خودگردان65
فیزیک / دانشگاه گیلان – رشتهسته ایپردیس خودگردان65
فیزیک / دانشگاه ارومیهاتمی و مولكولیپردیس خودگردان47
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسراتمی و مولكولیپردیس خودگردان46
فیزیک / دانشگاه كاشانهسته ایپردیس خودگردان46
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسرهسته ایپردیس خودگردان46
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهروداتمی و مولكولیپردیس خودگردان31
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشتحالت جامدپردیس خودگردان31
فیزیک / دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهدفیزیك نجومیغیرانتفاعی24
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشتاتمی و مولكولیپردیس خودگردان24

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟