تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت بازرگانی

  سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷   کد خبر 6641
ساعد نیوز: دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت بازرگانی

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مدیریت بازرگانی 

سازمان سنجش برای تمامی داوطلبانی که در آزمون دکتری 97 ثبت نام کرده اند ، کارنامه آزمون دکتری منتشر می کند . در این کارنامه اطلاعاتی مانند تراز داوطلب وجود دارد که از درصد دروس و استفاده از روش های آماری محاسبه می شود. تراز داوطلب با توجه به آخرین آزمون برگزار شده در سازمان سنجش تخمین زده می‌شود و به دانشجو تراز حدودی در دانشگاه دولتی اعلام می‌شود. یعنی تراز علمی با توجه به تعداد شرکت کنندگان، به طور واقعی محاسبه می‌شود.

در آزمون دکتری عدد رتبه صرفا نشانگر عملکرد داوطلب نسبت به سایرین است و ملاک سنجش داوطلب در کنکور دکتری ،تراز وی است در نتیجه اطلاعات مطلب زیر بر پایه تراز داوطلبان می باشد. 

داوطلبان می توانند تراز خود را که در کارنامه دکتری 97 ، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است ، با تراز های ارائه شده در جدول زیر، مقایسه نمایند و از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری 97 ، مطلع گردند. 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مدیریت بازرگانی به تفکیک دانشگاه های مختلف به شرح زیر می باشد :

نام دانشگاه یا موسسهنام گرایشدورهنمره حدنصاب دانشگاه
مدیریت بازرگانی / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانمدیریت بازاریابیروزانه5420
مدیریت بازرگانی / دانشگاه تهرانمدیریت بازاریابیروزانه5149
مدیریت بازرگانی / دانشگاه تهرانمدیریت سیاست گذاری بازرگانی روزانه4927
مدیریت بازرگانی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)مدیریت سیاست گذاری بازرگانی روزانه4884
مدیریت بازرگانی / دانشگاه تهرانرفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانیروزانه4814
مدیریت بازرگانی / دانشگاه تهرانمدیریت بازاریابینوبت دوم4807
مدیریت بازرگانی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانمدیریت بازاریابیروزانه4798
مدیریت بازرگانی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانمدیریت سیاست گذاری بازرگانی روزانه4776
مدیریت بازرگانی / دانشگاه تهرانمدیریت سیاست گذاری بازرگانی نوبت دوم4737
مدیریت بازرگانی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانرفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانیروزانه4630
مدیریت بازرگانی / دانشگاه اصفهانمدیریت بازاریابیروزانه4626
مدیریت بازرگانی / دانشگاه تهرانرفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانینوبت دوم4626
مدیریت بازرگانی / دانشگاه سمنانمدیریت بازاریابیروزانه4500
مدیریت بازرگانی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران)مدیریت بازاریابیروزانه4442
مدیریت بازرگانی / دانشگاه یزدرفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانیروزانه4402
مدیریت بازرگانی / دانشگاه اصفهانمدیریت بازاریابینوبت دوم4354
مدیریت بازرگانی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)مدیریت سیاست گذاری بازرگانی نوبت دوم4298
مدیریت بازرگانی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران)مدیریت بازاریابینوبت دوم4294
مدیریت بازرگانی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهرانرفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانیپیام نور4235
مدیریت بازرگانی / دانشگاه سمنانمدیریت بازاریابینوبت دوم4000
مدیریت بازرگانی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز كرج صرفاً ورودی های امسال در تهران)مدیریت بازاریابیپردیس خودگردان3840
مدیریت بازرگانی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان كیش)مدیریت بازاریابیپردیس خودگردان3689
مدیریت بازرگانی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانمدیریت سیاست گذاری بازرگانی پردیس خودگردان3608
مدیریت بازرگانی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان كیش)مدیریت بازاریابیپردیس خودگردان3570
مدیریت بازرگانی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهرانمدیریت بازاریابیپیام نور3549
مدیریت بازرگانی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهرانمدیریت سیاست گذاری بازرگانی پیام نور3532
مدیریت بازرگانی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانمدیریت سیاست گذاری بازرگانی پردیس خودگردان3509
مدیریت بازرگانی / دانشگاه اصفهانرفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانیپردیس خودگردان3488
مدیریت بازرگانی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانرفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانیپردیس خودگردان3463
مدیریت بازرگانی / دانشگاه یزدرفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانیپردیس خودگردان3005
مدیریت بازرگانی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانمدیریت بازاریابیپردیس خودگردان2657
مدیریت بازرگانی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز كرج صرفاً ورودی های امسال در تهران)مدیریت سیاست گذاری بازرگانی پردیس خودگردان2636
  از دست ندهید  
  پربازدید ترین تصاویر
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق صنایع غذایی هومینا موسسه آرمان موسسه انتشاراتی آذرگان موسسه تحقیقاتی سینا آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق صنایع غذایی هومینا موسسه آرمان موسسه انتشاراتی آذرگان موسسه تحقیقاتی سینا
دریافت اکسپت سریع مقاله