تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

  دوشنبه، 24 اردیبهشت 1397   کد خبر 6576
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
ساعد نیوز: دانشجویان رشته مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

سازمان سنجش برای تمامی داوطلبانی که در آزمون دکتری 97 ثبت نام کرده اند ، کارنامه آزمون دکتری منتشر می کند . در این کارنامه اطلاعاتی مانند تراز داوطلب وجود دارد که از درصد دروس و استفاده از روش های آماری محاسبه می شود. تراز داوطلب با توجه به آخرین آزمون برگزار شده در سازمان سنجش تخمین زده می‌شود و به دانشجو تراز حدودی در دانشگاه دولتی اعلام می‌شود. یعنی تراز علمی با توجه به تعداد شرکت کنندگان، به طور واقعی محاسبه می‌شود.

در آزمون دکتری عدد رتبه صرفا نشانگر عملکرد داوطلب نسبت به سایرین است و ملاک سنجش داوطلب در کنکور دکتری ،تراز وی است در نتیجه اطلاعات مطلب زیر بر پایه تراز داوطلبان می باشد. 

داوطلبان می توانند تراز خود را که در کارنامه دکتری 97 ، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است ، با تراز های ارائه شده در جدول زیر، مقایسه نمایند و از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری 97 ، مطلع گردند. 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی به تفکیک دانشگاه های مختلف به شرح زیر می باشد :

نام دانشگاه یا موسسهدورهنمره حدنصاب دانشگاه
مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی / دانشگاه سمنانروزانه3500
مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی / دانشگاه تربیت مدرسروزانه3401
مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی / دانشگاه تهرانروزانه3223
مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی / دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهرانروزانه3119
مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلروزانه3100
مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی / دانشگاه سمناننوبت دوم3000
مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهرانروزانه2976
مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی / دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهراننوبت دوم2793
مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی / دانشگاه قمروزانه2004
مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی / دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهرانپردیس خودگردان1602

دیدگاه ها
/
/