سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مهندسی برق قدرت

  دوشنبه، 24 اردیبهشت 1397   کد خبر 6569
ساعد نیوز: دانشجویان رشته مهندسی برق قدرت می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مهندسی برق قدرت

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی برق قدرت

سازمان سنجش برای تمامی داوطلبانی که در آزمون دکتری 97 ثبت نام کرده اند ، کارنامه آزمون دکتری منتشر می کند . در این کارنامه اطلاعاتی مانند تراز داوطلب وجود دارد که از درصد دروس و استفاده از روش های آماری محاسبه می شود. تراز داوطلب با توجه به آخرین آزمون برگزار شده در سازمان سنجش تخمین زده می‌شود و به دانشجو تراز حدودی در دانشگاه دولتی اعلام می‌شود. یعنی تراز علمی با توجه به تعداد شرکت کنندگان، به طور واقعی محاسبه می‌شود.

در آزمون دکتری عدد رتبه صرفا نشانگر عملکرد داوطلب نسبت به سایرین است و ملاک سنجش داوطلب در کنکور دکتری ،تراز وی است در نتیجه اطلاعات مطلب زیر بر پایه تراز داوطلبان می باشد. 

داوطلبان می توانند تراز خود را که در کارنامه دکتری 97 ، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است ، با تراز های ارائه شده در جدول زیر، مقایسه نمایند و از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری 97 ، مطلع گردند. 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی برق قدرت به تفکیک دانشگاه های مختلف به شرح زیر می باشد :

نام دانشگاه یا موسسهدورهنمره حدنصاب دانشگاه
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه تهراننوبت دوم2892
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهراننوبت دوم2866
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهراننوبت دوم2584
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه اصفهاننوبت دوم2410
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه سمناننوبت دوم2200
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه شاهد - تهراننوبت دوم2131
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه فردوسی مشهدنوبت دوم2129
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهرانپردیس خودگردان1991
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزویننوبت دوم1951
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهراننوبت دوم1944
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهرانپردیس خودگردان1944
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه كاشاننوبت دوم1925
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه بوعلی سینا - همداننوبت دوم1904
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه تبریزنوبت دوم1902
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه ارومیهنوبت دوم1733
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانپردیس خودگردان1700
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلنوبت دوم1669
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه صنعتی شاهرودنوبت دوم1501
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه بیرجندنوبت دوم1500
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلپردیس خودگردان1251
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه سمنانپردیس خودگردان1100
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه شیرازپردیس خودگردان1075
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه یزدپردیس خودگردان1032
مهندسی برق - قدرت / دانشگاه صنعتی شیرازپردیس خودگردان400
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری