سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

  دوشنبه، 24 اردیبهشت 1397   کد خبر 6585
ساعد نیوز: دانشجویان رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی  می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 

سازمان سنجش برای تمامی داوطلبانی که در آزمون دکتری 97 ثبت نام کرده اند ، کارنامه آزمون دکتری منتشر می کند . در این کارنامه اطلاعاتی مانند تراز داوطلب وجود دارد که از درصد دروس و استفاده از روش های آماری محاسبه می شود. تراز داوطلب با توجه به آخرین آزمون برگزار شده در سازمان سنجش تخمین زده می‌شود و به دانشجو تراز حدودی در دانشگاه دولتی اعلام می‌شود. یعنی تراز علمی با توجه به تعداد شرکت کنندگان، به طور واقعی محاسبه می‌شود.

در آزمون دکتری عدد رتبه صرفا نشانگر عملکرد داوطلب نسبت به سایرین است و ملاک سنجش داوطلب در کنکور دکتری ،تراز وی است در نتیجه اطلاعات مطلب زیر بر پایه تراز داوطلبان می باشد. 

داوطلبان می توانند تراز خود را که در کارنامه دکتری 97 ، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است ، با تراز های ارائه شده در جدول زیر، مقایسه نمایند و از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری 97 ، مطلع گردند. 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی  به تفکیک دانشگاه های مختلف به شرح زیر می باشد :

نام دانشگاه یا موسسهدورهنمره حدنصاب دانشگاه
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی شریف - تهرانروزانه4970
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهرانروزانه4444
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهرانروزانه4268
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه تهرانروزانه4192
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه تربیت مدرسروزانه4108
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهرانروزانه4048
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهراننوبت دوم3688
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی شیرازروزانه3679
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی اصفهانروزانه3584
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس جزیره كیش)پردیس خودگردان3500
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه فردوسی مشهدروزانه3402
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه تهراننوبت دوم3218
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه اصفهانروزانه3211
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهراننوبت دوم3194
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانه3122
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه رازی - كرمانشاهروزانه3052
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه كاشانروزانه3052
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه شیرازروزانه2986
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه تبریزروزانه2982
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی سهند - تبریزروزانه2934
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلروزانه2900
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه یزدروزانه2895
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایرانروزانه2815
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه شهید باهنر - كرمانروزانه2795
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه شهید چمران - اهوازروزانه2789
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی شاهرودروزانه2608
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه ارومیهروزانه2603
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه سمنانروزانه2600
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه گیلان - رشتروزانه2549
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی ارومیهروزانه2502
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه شهركردروزانه2500
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه گیلان - رشتنوبت دوم2496
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه بیرجندروزانه2491
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه هرمزگان - بندرعباسروزانه2360
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه كاشاننوبت دوم2298
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانروزانه2293
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه فردوسی مشهدنوبت دوم2257
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه تبریزنوبت دوم2214
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه ارومیهنوبت دوم2157
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی شاهرودنوبت دوم2154
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه بوعلی سینا - همداننوبت دوم2140
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه بیرجندنوبت دوم2064
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوارروزانه2000
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه سمناننوبت دوم1976
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهرانپردیس خودگردان1872
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه سمنانروزانه1809
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهرانپردیس خودگردان1654
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانپردیس خودگردان1637
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی مالك اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان)نوبت دوم1622
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه اصفهانپردیس خودگردان1515
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی اصفهانپردیس خودگردان1321
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهرانپردیس خودگردان1281
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه كاشانپردیس خودگردان1200
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه رازی - كرمانشاهپردیس خودگردان1056
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلپردیس خودگردان1000
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه گیلان - رشتپردیس خودگردان964
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه یزدپردیس خودگردان829
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه سمنانپردیس خودگردان820
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوارپردیس خودگردان800
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه ارومیهپردیس خودگردان716
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپردیس خودگردان467
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه هرمزگان - بندرعباسپردیس خودگردان374
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی شاهرودپردیس خودگردان12
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری