سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

طرح جدید فروش اقساطی محصولات ایران خودرو - تیر 98

  دوشنبه، 03 تیر 1398   کد خبر 37944
ساعد نیوز: بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگان محترم شرکت ایران خودرو می رساند، شرایط فروش اعتباري محصولات ایران خودرو به تعداد بسیار محدود از روز سه شنبه مورخ 98/04/04 تا زمان تکمیل ظرفیت ارائه می گردد.
طرح جدید فروش اقساطی محصولات ایران خودرو - تیر 98

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایران جیب، بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگان محترم شرکت ایران خودرو می رساند، شرایط فروش اعتباري محصولات ایران خودرو به تعداد بسیار محدود از ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 98/04/04 تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جداول پیوست و با شرایط ذیل ارائه می گردد:

با هدف جلوگیري از ثبت نام واسطه ها و افزایش امکان ثبت نام براي مصرف کننده نهایی خودرو،شرکت ایران خودرو فیلترهاي را مطابق شرط و شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه که ذیلا" تشریح شده قرار داده است که در صورت ثبت نام مغایر با شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه، ثبت نام مشتري از سوي شرکت ایران خودرو یک طرفه ابطال و وجه ایشان مسترد خواهد شد. 
 

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 98/04/04

تصویر
 
  آخرین تصاویر