ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) ترمز ناگهانی یک اتومبیل باعث زمین خوردن موتورسوار شد

  دوشنبه، 26 مهر 1400
(فیلم) ترمز ناگهانی یک اتومبیل باعث زمین خوردن موتورسوار شد
ساعد نیوز: موتورسواری که با ترمز ناگهانی اتومبیل جلویی نتوانست به موقع توقف کند، دچار آسیب شد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/