ترامپ: دیدار با دادستان های کل برای بازبینی قوانین درباره فضای مجازی

  سه شنبه، 01 مهر 1399   کد خبر 103014
ترامپ: دیدار با دادستان های کل برای بازبینی قوانین درباره فضای مجازی
ترامپ از دادستانان کل آمریکا خواسته است که طی جلسه ای با همدیگر، درباره مصونیت مدیران رسانه ها در شبکه های اجتماعی را در خصوص مسئولیت پست هایی که کاربران در این رسانه ها منتشر می کنند، گفتگو کند. گفته شده است که ترامپ قصد ندارد با تصویب قانونی سختگیرانه آزادی بیان را محدود کند بلکه به دنبال ساز و کاری است که این آزادی بیان در قالب قانون دنبال شود.

به گزارش ساعد نیوز به نقل از رویترز، ترامپ درباره فعالیت های لجام گسیخته در شبکه های اجتماعی اظهار ناراحتی کرده و معتقد است که بسیاری از پست های منتشر شده در فضای مجازی در نهایت به پایمال شدن حقوق شهروندانی منجر می شود که زمینه ای برای دفاع از خود ندارند. به همین دلیل، ترامپ داستان های کل ایالت های مختلف آمریکا را فراخوانده است تا با آنها درباره آینده فعالیت شبکه های اجتماعی با همدیگر گفتگو کنند. گفته می شود که این دیدار قرار است که گامی باشد در راستای تکمیل، عریضه ای که پیشتر در ماه می توسط اف سی سی برای دفاع از حقوق شهروندان در فضای مجازی تهیه شده بوده است. ترامپ بر این عقیده است که کاربران فضای مجازی باید بدانند که لازم است قوانینی را ابتدائاً یاد گرفته و بر اساس آن قوانین، فعالیت های خودشان را تنظیم نمایند. به نظر می رسد، فعالیت های کاربران در توئیتر و طرح احتمال تقلب در انتخابات از طریق ایمیل یکی از دغدغه هایی است که به این مسأله دامن زده است و می تواند آینده فعالیت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در آمریکا را با ابهام روبرو سازد.

به گزارش ساعد نیوز، در آستانه انتخابات سوم نوامبر در آمریکا، هجمه های سنگینی بر علیه ترامپ در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی وجود دارد که به نظر فکر ترامپ را به شدت مشوش ساخته است. این اقدام ترامپ می تواند آینده آزادی بیان را به شدت به خطر بیندازد.


دیدگاه ها