ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) تصادف اتوبوس‌های شرکت واحد بخاطر لج‌بازی رانندگان!

  دوشنبه، 12 آذر 1397
(فیلم) تصادف اتوبوس‌های شرکت واحد بخاطر لج‌بازی رانندگان!
ساعد نیوز: ویدئویی از لج بازی رانندگان شرکت واحد برای رسیدن به ایستگاه و بسته شدن خیابان به خاطر تصادف را مشاهده می کنید.
 
 

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/