(فیلم) تصادف شدید موتورسوار حین نمایش بر روی دیوار مرگ!

  دوشنبه، 02 مهر 1397
(فیلم) تصادف شدید موتورسوار حین نمایش بر روی دیوار مرگ!
ساعد نیوز: تصادف شدید دو موتورسوار روی دیوار مرگ موجب جراحت شدید و سقوط هر دو موتورسوار به پایین شد.
 
 

دیدگاه ها