تصادف شدید خودروی پژو پس از سیلی پدر به پسر

  پنجشنبه، 25 آذر 1400   کد خبر 183285
تصادف شدید خودروی پژو پس از سیلی پدر به پسر
ساعد نیوز: سرهنگ علی همه خانی برخورد شدید سواری پژو با درخت به خاطر سیلی پدر به پسر در مسیر بهشت زهرا خبر داد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/
/