(فیلم) تصادف شدید خودروی سواری با زن نگون بخت روی خط عابر پیاده 

  پنجشنبه، 19 تیر 1399
(فیلم) تصادف شدید خودروی سواری با زن نگون بخت روی خط عابر پیاده 
ساعد نیوز: زن مسنی که در حال عبور از روی خط عابر پیاده بود، دچار حادثه‌ای مرگبار شد.

دیدگاه ها