ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) تصادف وحشتناک چند کامیون در بزرگراه

  پنجشنبه، 02 اردیبهشت 1400
(فیلم) تصادف وحشتناک چند کامیون در بزرگراه
ساعد نیوز: سرعت زیاد کامیون در بزرگراه حادثه ساز شد و باعث شد با کامیونی که در کنار بزرگراه توقف کرده بود، برخورد کند. 

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/