تصادف زنجیره‌ای ۱۱ خودرو در جاده شیراز - اصفهان

  سه شنبه، 10 تیر 1399
تصادف زنجیره‌ای ۱۱ خودرو در جاده شیراز - اصفهان
ساعد نیوز: ویدئویی از تصادف زنجیره‌ای ۱۱ خودرو در جاده شیراز - اصفهان به علت آتش زدن کاه و کلش مزارع را ببینید.


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/