ساعدنیوز
ساعدنیوز

(تصاویر) احیای دوباره پلاسکو

  شنبه، 13 آذر 1400
(تصاویر) احیای دوباره پلاسکو
ساعدنیوز: پس از فرو ریختن ساختمان پلاسکو در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ که منجر به شهادت ۱۶ تن از آتش‌نشانان شد، در سال ۱۴۰۰ ساختمان پلاسکو جدیدی جای آن ساخته شده است. این ساختمان ۲۰ طبقه ارتفاع دارد و هر یک از طبقات به نام یکی از آتشنشانان شهید نام‌گذاری شده است. بر روی سقف این ساختمان نیز محل فرود بالگرد وجود دارد.

(تصاویر) احیای دوباره پلاسکو

(تصاویر) احیای دوباره پلاسکو


1 دیدگاه
/
/
/
/
/
/