تصاویر غم انگیز کادر درمانی کلینیک سینا که دیشب جانباختند

  چهارشنبه، 11 تیر 1399
تصاویر غم انگیز کادر درمانی کلینیک سینا که دیشب جانباختند
ساعد نیوز : تصاویر اعضای کادر درمانی کلینیک سینا اطهر که در جریان آتش سوزی دیشب کشته شدند.

1 دیدگاه