(تصاویر) رونمایی ملانیا ترامپ از آخرین دکوراسیون کریسمسش در کاخ سفید

  سه شنبه، 11 آذر 1399
(تصاویر) رونمایی ملانیا ترامپ از آخرین دکوراسیون کریسمسش در کاخ سفید
ساعد نیوز: تزیینات کاخ سفید به مناسبت کریسمس و سال نو در کاخ سفید آمریکا توسط ملانیا ترامپ رونمایی شد.
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/