سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

تصاویر و فیلم وحشتناک از خانه نیما یوشیج!

  پنجشنبه، 28 شهریور 1398

حفظ و احیای ابنیه فرهنگی طی دو سال اخیر به صورت جدی در سرلوحه دستورالعمل های مدیریت شهری قرار گرفته است.

علی رغم اینکه حفظ و بازسازی این گونه بناها به لحاظ بروکراسی اداری و هزینه های مالی به شکلی خاص و متفاوت است، اما شهرداری تهران موفق شده طی سال های اخیر برخی از این ابنیه را که عموما خانه هنرمندان و ادیبان معاصر هستند، خریداری کند. به عنوان نمونه می توان به خانه نیما یوشیج اشاره کرد که با مالک آن رایزنی شد تا این بنا حفظ شود.

با توجه به اینکه شهرداری تهران در اردیبهشت ماه سال ۹۸ این خانه را تحت تملک خود درآورده است، اما مشاهده های ما از این خانه نشان می دهد که شهرداری نسبت به نوسازی و حفظ آن تعلل کرده که غیرقابل چشم پوشی است، به گونه ای که اکنون سقف این خانه در حال ریزش است

حال انتظار عمومی این است که برای جلوگیری از ریزش سقف خانه نیما یوشیج اقدامات اولیه برای نوسازی بخش های اصلی خانه مانند سقف در همان روز های اول انجام می شد.

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
ساعد نیوز: اگرچه ۶ ماه است که خانه نیما یوشیج به تملک شهرداری تهران درآمده، اما تاکنون هیچ اقدامی برای نوسازی سقف آن از سوی این نهاد انجام نشده است.
  آخرین تصاویر